Bệnh viện Đa khoa huyện Thọ Xuân: Chúc mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa huyện Thọ Xuân: Chúc mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), Bệnh viện Đa khoa huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá xin được gửi tới Ban Biên tập cùng đội ngũ phóng viên, biên tập viên Tạp chí Điện tử và Ứng dụng sức khoẻ, thành công và hạnh phúc.