Chubb Life rơi vào tình cảnh âm dòng tiền

Chubb Life rơi vào tình cảnh âm dòng tiền

Chubb Life đã đầu tư hơn một nửa tài sản của mình vào trái phiếu, trong đó bao gồm cả trái phiếu của công ty Phát Đạt, một đơn vị mà liên tục gặp khó khăn trong việc thanh toán nợ. Tình hình tài chính của Chubb Life đã rơi vào tình trạng âm dòng tiền vào ngày 31/12/2022.

Chubb Life âm dòng tiền

Ảnh minh họa

Chubb Life, công ty bảo hiểm nổi tiếng, đã quyết định đầu tư hơn một nửa tài sản của mình vào trái phiếu. Trong danh sách đầu tư này, có cả trái phiếu của Phát Đạt - một công ty đang gặp khó khăn trong việc thanh toán nợ. Tình hình tài chính của Chubb Life vào ngày 31/12/2022 đã đi vào vết xe đổ với dòng tiền âm.

Việc đầu tư một phần lớn tài sản vào trái phiếu có thể mang lại lợi ích và lợi suất cho Chubb Life nếu các khoản đầu tư này thành công. Tuy nhiên, nó cũng tiềm ẩn những rủi ro cao khi các đơn vị mà công ty đầu tư không thể thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

Trước tình hình âm dòng tiền, Chubb Life cần thực hiện các biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính và quản lý rủi ro. Điều này có thể bao gồm điều chỉnh danh mục đầu tư, tìm kiếm cơ hội đầu tư mới và nâng cao quy trình kiểm soát rủi ro.

Trong những năm gần đây, Chubb Life đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng đáng kể, và một phần quan trọng trong thành công này là nhờ vào kênh đầu tư vào trái phiếu. Đến ngày 31/12/2022, Chubb Life đã có 502 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp ngắn hạn, 492 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp dài hạn và gần 9.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ và trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh.

Tổng cộng, Chubb Life đã đầu tư 9.965 tỷ đồng vào kênh trái phiếu, chiếm 57,4% tổng tài sản đến cuối năm 2022. Đáng chú ý, một phần trong số này là đầu tư vào Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt, một doanh nghiệp bất động sản gặp khó khăn.

Cụ thể, trong danh mục Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn - ngắn hạn, Chubb Life đã đầu tư 502 tỷ đồng vào trái phiếu doanh nghiệp, tăng mạnh so với con số 276 tỷ đồng vào cuối năm 2021. Trong số này, có một lô trái phiếu mã PDRH2123010 trị giá 500 tỷ đồng, được đảm bảo bằng cổ phiếu của Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR), với 500 trái phiếu trị giá 50 tỷ đồng.

Chubb Life Việt Nam đầu tư 50 tỷ mua trái phiếu Phát Đạt

Chubb Life Việt Nam đầu tư 50 tỷ mua trái phiếu Phát Đạt

Tuy nhiên, tình hình kinh doanh của Phát Đạt đã giảm trong quý 1/2023, khi doanh thu giảm 433 tỷ đồng (69,3%) xuống còn 192 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm 260 tỷ đồng (92,1%) so với cùng kỳ năm 2021. Ngoài ra, Phát Đạt cũng đã thay đổi điều khoản trái phiếu liên tục, gây ra những rủi ro cho các nhà đầu tư.

Kết quả kinh doanh của Phát Đạt ngày càng xuống dốc khi các chỉ tiêu kinh doanh quan trọng của công ty đều giảm sốc trong quý 1/2023. Trong kỳ, Phát Đạt ghi nhận doanh thu giảm 433 tỷ đồng, tương đương 69,3% xuống 192 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế giảm 260 tỷ đồng, tương đương 92,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Không chỉ có vậy, trong thời gian gần đây, Phát Đạt liên tục công bố thay đổi điều khoản trái phiếu, trong đó có “khất nợ”. Động thái này được cho là ảnh hưởng không nhỏ tới các trái chủ của công ty.

Chưa rõ việc đầu tư vào trái phiếu có ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của Chubb Life hay không. Chỉ biết rằng, cuối năm 2022, công ty đã rơi vào tình trạng âm dòng tiền dù doanh thu và lợi nhuận cùng cải thiện.

Cụ thể, trong năm 2022, Chubb Life ghi nhận doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 4.594 tỷ đồng, tăng nhẹ so với con số 4.327 tỷ đồng của năm 2021. Nhờ kiểm soát tốt chi phí, năm 2022, lợi nhuận sau thuế của công ty tăng 106 tỷ đồng, tương đương 13,5% lên 890 tỷ đồng.

Kết quả là tổng tài sản của Chubb Life tăng từ 15.080 tỷ đồng lên 17.333 tỷ đồng nhưng tiền mặt lại giảm 97 tỷ đồng, tương đương 12,2% xuống 700 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2022, lưu chuyển tiền thuần trong năm của Chubb Life là âm 95,6 tỷ đồng dù trước đó là dương 210 tỷ đồng hồi cuối năm 2021. Nguyên nhân đến từ việc Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm tới 1.494 tỷ đồng.