Đề xuất sử dụng sổ bảo hiểm xã hội điện tử

Đề xuất sử dụng sổ bảo hiểm xã hội điện tử

Theo Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) quy định sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ được xây dựng trên môi trường điện tử và cấp cho từng người lao động làm cơ sở để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Ứng dụng VssID-BHXH số sẽ đảm bảo quyền lợi tiếp cận thông tin của người tham gia BHXH, BHYT.

Đẩy mạnh Chính phủ điện tử và hướng tới Chính phủ số là nội dung rất quan trọng trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. Đây là xu hướng tất yếu nhằm quản trị tốt quốc gia, quản lý nhà nước hiệu lực và hiệu quả, và tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Trong dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất đưa vào quy định cấp sổ BHXH điện tử cho từng lao động nhằm khắc phục vướng mắc trong việc quản lý sổ BHXH.

Cụ thể, Khoản 1 Điều 32 của dự thảo luật quy định: "Sổ BHXH được xây dựng trên môi trường điện tử và được cấp cho từng người lao động để theo dõi việc đóng, hưởng, là cơ sở để giải quyết các chế độ BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện theo quy định của Luật này và chế độ theo quy định tại Điều 29 của Luật này".

Khoản 2 Điều 32 của dự thảo luật quy định: "Chính phủ quy định cụ thể về nội dung, cách thức khai thác, sử dụng Sổ bảo hiểm xã hội và trình tự, thủ tục tham gia, giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội bằng phương thức giao dịch điện tử".

Quyết định số 336/QĐ-BHXH ngày 13/03/2023, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đã yêu cầu BHXH 63 tỉnh, thành phố phấn đấu đến hết năm 2023 sẽ có khoảng 35 triệu người tham gia BHXH, BHYT, BHTN được đăng ký, phê duyệt, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID nhằm giúp người lao động chủ động quản lý thông tin tham gia và giám sát việc đóng BHXH, BHYT, BHTN của chủ sở hữu lao động.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố tập trung rà soát bao phủ ứng dụng VssID tới 100% nhóm người cùng tham gia BHXH, BHYT, BHTN tại các đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ), 100% người tham gia BHXH tự nguyện mới và tiếp tục triển khai hướng dẫn đăng ký, cài đặt, sử dụng ứng dụng tới các đối tượng khác trên phạm vi cả nước.

Ứng dụng VssID được BHXH Việt Nam đưa vào sử dụng từ tháng 11/2020, cho phép người dùng tra cứu thông tin tham gia các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và thực hiện giao dịch với cơ quan BHXH để thụ hưởng chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Người dùng có thể giám sát và bảo vệ quyền lợi của mình thông qua ứng dụng này.

Từ ngày 1/6/2021, người dùng VssID còn có thể sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng khi đi khám chữa bệnh thay thế thẻ BHYT bằng giấy.

Từ ngày 14/3/2023, VssID được bổ sung thêm tính năng hiển thị thời gian chưa đóng BHXH, BHTN cho người lao động tại cơ quan BHXH đang quản lý và gửi tin thông báo khi đơn vị sử dụng lao động chậm đóng các loại bảo hiểm cho người lao động quá thời gian luật định.

Thông tin cho bạn:

Người lao động, người dân quan tâm đến Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) có thể đóng góp ý kiến TẠI ĐÂY.