đoàn VNPT, ô

đoàn VNPT, ô

 đoàn VNPT, ô

Một lần nữa lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang tiếp tục lựa chọn Tập đoàn VNPT làm đối tác đồng hành cùng tỉnh trong quá trình chuyển đổi số.

Tại lễ ký thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2023 – 2028 giữa UBND tỉnh Tuyên Quang và Tập đoàn VNPT, ông Tô Dũng Thái, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT cũng khẳng định, với những kết quả đã đạt được, trong giai đoạn tiếp theo VNPT sẽ tiếp tục đồng hành, ưu tiên triển khai các dịch vụ tiên tiến thúc đẩy chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực của đời sống, để th

Chuyển đổi số đang là xu hướng, là phong trào có tính toàn cầu, do đó chúng ta phải tranh thủ được xu hướng này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính

 

 

ực hiện thành công các mục tiêu về chuyển đổi số đã được tỉnh đề ra trong Nghị quyết số 48-NQ/TU ngày 15-11-2021.

Theo đó, trong giai đoạn 2023 – 2028, hai bên sẽ phát huy tối đa thế mạnh của trên cơ sở huy động nguồn lực tổng hợp để giúp quá trình hợp tác chuyển đổi số tại tỉnh Tuyên Quang được mạnh mẽ, quyết liệt hơn, hướng tới mục tiêu đến năm 2025, Tuyên Quang sẽ có 100% các sở, ban, ngành, huyện, thành phố tham gia mở dữ liệu và cung cấp dữ liệu mở phục vụ phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; kinh tế số chiếm 20% tổng sản phẩm trên địa bàn.