Cần thiết phải sửa đổi luật ngân hàng năm 2010 để phù hợp trong bối cảnh hiện nay

Cần thiết phải sửa đổi luật ngân hàng năm 2010 để phù hợp trong bối cảnh hiện nay

Đó là một trong những ý kiến nổi bật của các chuyên gia tại Hội thảo Khoa học quốc gia với chủ đề “Thực thi Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) năm 2010 và những vấn đề đặt ra trong giai đoạn hiện nay”, do Học viện Ngân hàng tổ chức vào ngày 7/4, tại Hà Nội.

Hội thảo là diễn đàn khoa học để các nhà nghiên cứu, nhà quản lí, chuyên gia trình bày kết quả nghiên cứu và các kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật NHNN năm 2010 phù hợp với thực tiễn cũng như định hướng chiến lược phát triển ngành Ngân hàng.

Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã được lắng nghe 3 tham luận, bao gồm: Tham luận “Thực hiện chức năng xây dựng pháp luật của NHNN hiện nay” của PGS., TS. Trần Đình Hảo, Nguyên Phó Giám đốc Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; tham luận “Vị trí pháp lí và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của NHNN” của TS. Nguyễn Văn Phương, Trưởng Phòng Pháp chế, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam; và “Báo cáo tổng quan về kết quả nghiên cứu chính của đề tài Luật NHNN: 10 năm thi hành và định hướng sửa đổi, bổ sung” của TS. Viên Thế Giang, Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh.


TS. Bùi Hữu Toàn - Chủ tịch Hội đồng Học viện Ngân hàng phát biểu tại hội thảo.

Đồng thời, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, thảo luận về các chủ đề tham luận trên và những vấn đề khác liên quan đến Luật NHNN. Các đại biểu tham gia trao đổi, thảo luận đều đồng ý với các ý kiến tại các bài tham luận là cần thiết phải sửa Luật NHNN năm 2010 để phù hợp với bối cảnh thực tế hiện nay.

Phát biểu tại Hội thảo, TS. Bùi Hữu Toàn - Chủ tịch Hội đồng Học viện Ngân hàng nhấn mạnh, trong bối cảnh tái cơ cấu nền kinh tế và thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và sau hơn 10 năm thi hành Luật NHNN, việc tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được và những tồn tại trong tổ chức thực thi Luật này là rất cần thiết, từ đó tạo lập cơ sở khoa học cho việc sửa đổi, bổ sung Luật NHNN phù hợp với giai đoạn hiện nay.

Toàn cảnh hội thảo.

Chủ tịch Hội đồng Học viện Ngân hàng Bùi Hữu Toàn tin tưởng rằng những chia sẻ, trao đổi tại Hội thảo sẽ mang lại những đóng góp thiết thực cho công tác điều hành của Ngân hàng Nhà nước cũng như cho hoạt động của ngành ngân hàng tại Việt Nam.

Luật NHNN được Quốc hội ban hành năm 2010, có hiệu lực từ ngày 01/01/2011 đã xác lập vị trí pháp lí của NHNN là ngân hàng trung ương của Việt Nam, hoạt động theo mô hình ngân hàng trung ương trực thuộc Chính phủ. 

Việc điều hành NHNN được thực hiện bởi Thống đốc NHNN. Thống đốc NHNN là thành viên của Chính phủ, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, trước Quốc hội về quản lí nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Luật NHNN hiện hành đã thể hiện rõ hơn tính tự chủ, độc lập của NHNN trong việc thực hiện chức năng quản lí nhà nước về tiền tệ và ngân hàng, khẳng định mối quan hệ chặt chẽ giữa hai chức năng quan trọng của ngân hàng trung ương là: Thực thi chính sách tiền tệ quốc gia và giám sát an toàn hoạt động hệ thống ngân hàng. 

Luật NHNN năm 2010 được triển khai trong bối cảnh dịch vụ tài chính, ngân hàng đã mở cửa theo các cam kết của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đòi hỏi hoạt động quản lí, điều tiết hoạt động ngân hàng cũng như sử dụng các công cụ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia có liên quan trực tiếp tới việc gia nhập thị trường, cung ứng dịch vụ ngân hàng của nhà đầu tư nước ngoài. Không những thế, trong giai đoạn hiện nay, việc Việt Nam gia nhập các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới cùng với yêu cầu triển khai Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã hướng NHNN trở thành một cơ quan quản lí có đầy đủ vị thế để thực hiện chức năng của ngân hàng trung ương và chức năng quản lí nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng.