VietinBank sắp chào bán 8.000 tỷ đồng trái phiếu '3 không'

VietinBank sắp chào bán 8.000 tỷ đồng trái phiếu '3 không'

Đây đều là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của VietinBank theo quy định pháp luật hiện hành.

 

 

VietinBank sắp chào bán 8.000 tỷ đồng trái phiếu "3 không"

Ngân hàng Vietinbank đứng thứ 10 trong danh sách các tổ chức tín dụng phát hành trái phiếu. Ảnh: Vietnam Stock Images

Theo phương án phát hành, VietinBank dự kiến chào bán 80 triệu cổ phiếu trái phiếu trong 2 đợt với giá chào bán bằng mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu.

Mỗi đợt sẽ chào bán 30 triệu trái phiếu kỳ hạn 8 năm (mã lô trái phiếu CTG2432T2) và 10 triệu trái phiếu kỳ hạn 10 năm (mã lô trái phiếu CTG2434T2). Tổng giá trị chào bán qua 2 đợt tương ứng 8.000 tỷ đồng trái phiếu.

Trường hợp đợt 1 chưa phát hành hết khối lượng chào bán như dự kiến thì phần bán chưa hết sẽ được chuyển qua đợt 2 tương ứng theo từng kỳ hạn trái phiếu.

Thời gian phát hành trái phiếu đợt 1 dự kiến trong quý III-IV/2024 và đợt 2 dự kiến trong quý IV/2024 đến quý I/2025.

CTG cho biết toàn bộ số tiền 8.000 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng 2024 được Ngân hàng sử dụng với mục đích tăng quy vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của NHNN, đồng thời thực hiện cho vay nền kinh tế đối với lĩnh vực sản xuất và phân phối khí đốt (4.000 tỷ đồng), công nghiệp chế biến chế tạo (2.000 tỷ đồng) và các ngành khác (2.000 tỷ đồng). Tiến độ sử dụng vốn dự kiến vào quý III/2024-quý IV/2025.

Ngân hàng dự kiến phát hành trái phiếu đợt 1 trong quý III - quý IV/2024 và đợt 2 dự kiến từ quý IV/2024 - quý I/2025.

Số tiền thu được từ chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2024 sau khi đã khấu trừ các khoản phí, chi phí có liên quan, dự kiến sẽ được VietinBank sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỉ lệ an toàn hoạt động theo quy định của NHNN.

Đồng thời thực hiện cho vay nền kinh tế đối với lĩnh vực sản xuất và phân phối khí đốt là 4.000 tỷ đồng, dành 2.000 tỷ đồng cho vay công nghiệp chế biến chế tạo và 2.000 tỷ đồng cho vay các ngành khác (2,000 tỷ đồng). Thời gian giải ngân dự kiến là quý III/2024 - quý II/2025.

Theo dữ liệu công bố trên HNX, năm 2023, VietinBank đã phát hành ra thị trường 13 lô trái phiếu với 9.850 tỷ đồng. Trong đó, lô trái phiếu có mệnh giá lớn nhất là CTGL2331012 với 2.400 tỷ đồng