Công bố báo cáo quốc gia Việt Nam 2023: Phụ nữ trong xã hội Việt Nam

Công bố báo cáo quốc gia Việt Nam 2023: Phụ nữ trong xã hội Việt Nam

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN) vừa phối hợp với Tổ chức Hanns Seidel Stiftung (CHLB Đức) tổ chức Tọa đàm Báo cáo Quốc gia về Việt Nam 2022: Phụ nữ trong xã hội Việt Nam.

“Báo cáo quốc gia Việt Nam 2023: Phụ nữ trong xã hội Việt Nam” là một trong những nghiên cứu được thực hiện bởi sự hợp tác thành công giữa Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN), Đại học Justus-Liebig Universitat GieBen (CHLB Đức) và Tổ chức Hanns Seidel Stiftung (CHLB Đức).

Những kết quả nổi bật trong các nghiên cứu được tập hợp trong báo cáo bao gồm 4 phần.Phần đầu tiên, báo cáo phân tích sự thay đổi trong quan điểm và mô hình vai trò diễn ra ở Việt Nam thông qua ba nghiên cứu trong nửa sau của thế kỷ 20.

Báo cáo quốc gia Việt Nam 2023, phụ nữ trong xã hội việt nama

PGS.TS Đào Thanh Trường - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN) phát biểu tại chương trình.

Thứ hai, báo cáo trình bày mục tiêu của chính sách bình đẳng giới của nhà nước cùng với những thành tựu đã đạt được: Vấn đề trao quyền và thúc đẩy phụ nữ; vấn đề giáo dục, khuyến khích nữ sinh và sự bất cân xứng trong lựa chọn nghề của giới trẻ; vấn đề thúc đẩy nghề nghiệp và nâng cao năng lực cho phụ nữ, đặc biệt là trong kinh doanh và vấn đề hoàn cảnh đặc biệt của phụ nữ vùng dân tộc thiểu số và nỗ lực vận động phụ nữ ở các vùng đó phát triển bền vững.

Phần thứ ba, báo cáo bàn luận về những thách thức cụ thể đối với phụ nữ trong xã hội Việt Nam như: Nhóm nữ lãnh đạo đang phát triển, những vấn đề cụ thể của thị trường lao động phi chính thức, hay vấn đề bạo lực gia đình và tình trạng thiểu số tính dục trong nước.

Cuối cùng, báo cáo được kết thúc bởi một nghiên cứu tổng quan về các khuôn khổ pháp lý, quy định và các chương trình liên quan đến vấn đề phụ nữ ở Việt Nam. Những kết quả nghiên cứu trong báo cáo sẽ góp phần thúc đẩy, cung cấp các luận cứ cho quá trình hoạch định chính sách về bình đẳng giới cho phụ nữ ở Việt Nam.

Báo cáo quốc gia Việt Nam 2023, phụ nữ trong xã hội việt nam

Các đại biểu tham dự tọa đàm.

PGS.TS Đào Thanh Trường - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN) cho biết: Mục tiêu của báo cáo lần này là giới thiệu một bức tranh toàn cảnh về phụ nữ ở Việt Nam, không phân biệt tuổi tác, dân tộc, xu hướng tính dục, nghề nghiệp hay địa vị xã hội. Từ đó, báo cáo sẽ đóng góp vào các cuộc thảo luận chính trị và học thuật đang diễn ra về bình đẳng giới ở Việt Nam, đồng thời cung cấp cho độc giả quốc tế những hiểu biết thú vị về vấn đề này ở Việt Nam.