Quy hoạch báo chí, xuất bản phải đột phá, phù hợp xu thế

Quy hoạch báo chí, xuất bản phải đột phá, phù hợp xu thế

Theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình... phải chú trọng cơ chế quản lý nhằm hình thành dòng chảy thông tin chính thống mạnh mẽ trước sự phát triển của các phương thức truyền thông mới.

Ngày 4/5, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm việc với các bộ, ngành về dự thảo Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà.

Báo cáo của Bộ TT&TT cho biết, trong quá trình xây dựng dự thảo quy hoạch, cơ quan soạn thảo đã cập nhật các dự báo, đánh giá về xu thế phát triển, cũng như các kịch bản phát triển đến năm 2050 trong bối cảnh khoa học, công nghệ phát triển nhanh chóng, phù hợp với định hướng phát triển chung của quy hoạch ngành quốc gia giai đoạn 2021-2030, định hướng đến 2050.

Theo đó, quy hoạch bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với hoạt động của mạng lưới báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở và xuất bản, in, phát hành.

Quy hoạch thống nhất, đồng bộ, phát triển bền vững, hợp lý và hài hòa với các nội dung kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; xây dựng mạng lưới báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin đối ngoại… có tính định hướng, chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu tiếp cận thông tin của nhân dân, góp phần nâng cao dân trí, tạo sự đồng thuận xã hội, khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Mục tiêu tổng quát của quy hoạch là tổ chức, sắp xếp hợp lý, tinh gọn mạng lưới các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, thông tin đối ngoại... để cung cấp thông tin chính xác, kịp thời và có giá trị tới nhân dân. Thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ mới, đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực thông tin.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định, quy hoạch nhằm phát huy vai trò của báo chí, xuất bản là công cụ sắc bén của Đảng, Nhà nước trong công tác thông tin, tuyên truyền về đường lối, chủ trương, chính sách, giáo dục tư tưởng…

Phó Thủ tướng nêu rõ, quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021- 2030 là một quy hoạch ngành của Bộ TT&TT và phải bao hàm nội dung của Quyết định 362 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Theo Phó Thủ tướng, đây là nhiệm vụ khó khăn, nhạy cảm. Do vậy, Bộ trưởng Bộ TT&TT phải quan tâm chỉ đạo sâu sát, giải quyết ngay những vấn đề vướng mắc trong quá trình xây dựng quy hoạch theo nhiệm vụ được giao.

Bộ TT&TT cần quan tâm phát triển hệ thống thông tin cơ sở; mạng lưới xuất bản gắn với nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền của chính quyền cơ sở; đổi mới công nghệ, phương thức thông tin; chú trọng hạ tầng công nghệ viễn thông cho vùng sâu, vùng xa. 

Xác định rõ đến năm 2025 phải hình thành được những đơn vị truyền thông đối ngoại chủ lực (truyền hình, phát thanh, báo viết, nhà xuất bản). Đồng thời nghiên cứu thêm các phương thức truyền thông đối ngoại khác.

Bên cạnh đó, quy hoạch phải chú trọng cơ chế quản lý nhằm hình thành dòng chảy thông tin chính thống mạnh mẽ trước sự phát triển hết sức nhanh chóng, có tính đột biến các phương thức truyền thông mới đa nền tảng, đa phương tiện, cũng như tình trạng báo hóa tạp chí.

Phó Thủ tướng giao Bộ TT&TT chỉ đạo hoạt động của cơ quan soạn thảo một cách khoa học, nghiêm túc, có sự phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương, lắng nghe ý kiến của các cơ quan truyền thông chính thống, các địa phương, chuyên gia, nhà quản lý… để xây dựng quy hoạch khả thi, có tính mới, đột phá, đi vào thực chất, phù hợp với xu thế phát triển.

Từ đó, Bộ TT&TT khẩn trương hoàn thiện lại dự thảo quy hoạch, lấy ý kiến các thành viên Chính phủ, báo cáo cấp thẩm quyền theo quy định, hoàn thành thủ tục để Thủ tướng Chính phủ có thể phê duyệt trong tháng 6/2023.

Theo Vietnamnet