05 nội dung nhà thầu cần chuẩn bị khi được mời đối chiếu tài liệu

05 nội dung nhà thầu cần chuẩn bị khi được mời đối chiếu tài liệu

Mặc dù theo quy định mới của Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định 24/2024/NĐ-CP không còn quy định bước đối chiếu tài liệu, tuy nhiên, trong các mẫu hồ sơ mời thầu đều có quy định bước này. Vậy khi được mời đối chiếu tài liệu, nhà thầu cần chuẩn bị những gì?

05 nội dung nhà thầu cần chuẩn bị khi được mời đối chiếu tài liệu

Hình minh họa.

Đối chiếu tài liệu là như thế nào?

Nếu xem kỹ Luật Đấu thầu 2023 lẫn Nghị định 24/2024/NĐ-CP chúng ta thấy không quy định cụ thể về đối chiếu tài liệu. Luật Đấu thầu 2023 chỉ có một điểm duy nhất nhắc đến ở hành vi thông thầu khi nhà thầu cố ý không thực hiện đối chiếu tài liệu (điểm c khoản 3 Điều 16):

c) Nhà thầu, nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm đã tham dự thầu và đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu nhưng cố ý không cung cấp tài liệu để chứng minh năng lực, kinh nghiệm khi được bên mời thầu yêu cầu làm rõ hồ sơ dự thầu hoặc khi được yêu cầu đối chiếu tài liệu nhằm tạo điều kiện để một bên trúng thầu.

hoặc tại khoản 1 Điều 18 Nghị định 24/2024/NĐ-CP:

Điều 18. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu, chất lượng hàng hóa đã được sử dụng
1. Trừ trường hợp nhà thầu đồng thời được xếp thứ nhất ở nhiều gói thầu hoặc do bất khả kháng, nhà thầu bị đánh giá về uy tín trong việc tham dự thầu khi thực hiện các hành vi sau:
a) Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng (nếu có) trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất khi được mời vào đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng (nếu có);
b) Nhà thầu đã đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng (nếu có) nhưng từ chối hoặc không ký kết biên bản thương thảo hợp đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 8 Điều 43 của Nghị định này;

Như vậy, đối chiếu tài liệu là hành động mà bên mời thầu thực hiện việc xem các tài liệu bản cứng hồ sơ dự thầu so với các tài liệu mà nhà thầu kê khai, đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, đa số các trường hợp nhà thầu có tài liệu đối chiếu phù hợp sẽ được xét duyệt trúng thầu. Nhà thầu có nghĩa vụ phải cung cấp tài liệu để đối chiếu.

Trường hợp được mời vào đối chiếu tài liệu, nhà thầu phải chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu để đối chiếu với thông tin nhà thầu kê khai trong E-HSDT và để Chủ đầu tư lưu trữ. Nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu phải nộp một bộ tài liệu chứng minh tính hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm cho bên mời thầu để đối chiếu với thông tin nhà thầu kê khai trong E-HSDT.

Nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm đã tham dự thầu và đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu nhưng cố ý không cung cấp tài liệu để chứng minh năng lực, kinh nghiệm khi được bên mời thầu yêu cầu làm rõ E-HSDT hoặc khi được yêu cầu đối chiếu tài liệu nhằm tạo điều kiện để một bên trúng thầu là hành vi bị cấm trong đấu thầu.

Những tài liệu cần chuẩn bị khi được mời đối chiếu tài liệu

Những tài liệu được đóng thành một bộ đem đến bên mời thầu để đối chiếu gồm:
 • Bản gốc bảo đảm dự thầu (đối với trường hợp sử dụng thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy) hoặc tiền mặt hoặc Séc bảo chi theo quy định của hồ sơ mời thầu; 
   
 • Đối với nhà thầu tự cập nhật số liệu về thuế trên Hệ thống từ năm 2021 trở đi (không phải do Hệ thống tự trích xuất), tài liệu chứng minh thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế của năm gần nhất phù hợp với số liệu về thuế của nhà thầu trên Hệ thống thuế điện tử. Trường hợp số liệu của nhà thầu do Hệ thống trích xuất từ Hệ thống thuế điện tử thì không yêu cầu nhà thầu xuất trình tài liệu để chứng minh;
   
 • Các tài liệu chứng minh về hợp đồng tương tự mà nhà thầu kê khai, đính kèm trong E-HSDT (hợp đồng, biên bản nghiệm thu, thanh lý, thông tin về hóa đơn theo quy định của pháp luật…); tài liệu chứng minh năng lực sản xuất (đối với trường hợp nhà thầu là nhà sản xuất);
   
 • Tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự, bằng cấp, chứng chỉ của nhân sự mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT;
   
 • Tài liệu khác (nếu có).
 Lưu ý:
 • Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, các nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu là tổ hợp các nhà thầu xếp hạng từ thấp đến cao đảm bảo tổng số lượng hàng hóa mà các nhà thầu chào thầu không thấp hơn số lượng hàng hóa nêu trong E-HSMT.
   
 • Đối với số liệu về thuế, doanh thu từ năm 2021 trở đi do nhà thầu tự cập nhật không phù hợp với số liệu trên Hệ thống thuế điện tử dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu bị loại và bị coi là có hành vi gian lận.

Nhà thầu từ chối hoặc không đối chiếu tài liệu sẽ bị phạt gì?

Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời đối chiếu tài liệu hoặc đã đối chiếu tài liệu nhưng từ chối hoặc không ký biên bản đối chiếu tài liệu, trừ trường hợp bất khả kháng thì nhà thầu sẽ bị:

 • Tịch thu bảo lãnh dự thầu
   
 • Bị nêu tên trên Hệ thống và bị khóa tài khoản trong vòng 06 tháng, kể từ ngày Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản đề nghị của Chủ đầu tư

Trên đây là bài viết phân tích về đối chiếu tài liệu trong đấu thầu. Mong rằng bài viết hữu ích cho các nhà thầu và bên mời thầu quan tâm.