Keysight hỗ trợ Fii được cấp chứng nhận hợp chuẩn thiết bị vô tuyến mở ngoài trời

Keysight hỗ trợ Fii được cấp chứng nhận hợp chuẩn thiết bị vô tuyến mở ngoài trời

Theo đó, Keysight đã hỗ trợ Foxconn Industrial Internet (Fii) trở thành nhà sản xuất đầu tiên nhận được Chứng nhận Hợp chuẩn cho Thiết bị vô tuyến mở ngoài trời (O-RU) thông qua chương trình Certification and Badging (Chứng nhận và Thương hiệu) của liên minh O-RAN ALLIANCE. O-RU của Fii được xác nhận bằng giải pháp Keysight Open RAN Studio.

Giải pháp giúp Fii trở thành nhà sản xuất đầu tiên xác thực Thiết bị vô tuyến mở ngoài trời theo thông số kỹ thuật đo kiểm hợp chuẩn của O-RAN ALLIANCE.

Nhờ tách phần mềm ra khỏi phần cứng và kết nối thông qua các giao diện mở và ảo hóa, các kiến trúc mạng Open RAN cung cấp cho các nhà khai thác di động tính linh hoạt và năng động cao hơn, đồng thời giảm chi phí và tăng cường bảo mật. Để đảm bảo khả năng tương tác giữa các thiết bị Open RAN, liên minh O-RAN ALLIANCE đã thiết lập chương trình Chứng nhận và Thương hiệu cho phép các nhà sản xuất xác minh rằng các sản phẩm tuân thủ các thông số kỹ thuật của O-RAN bằng cách sử dụng các thông số kỹ thuật đo kiểm hợp chuẩn O-RAN bao gồm các mặt phẳng điều khiển, người dùng, đồng bộ và quản lý (CUSM).

Đo kiểm O-RU 5G, liên minh O-RAN ALLIANCE, Keysight Open RAN Studio, Foxconn Industrial Internet (Fii)

Keysight Open RAN Studio cho phép Fii xác minh hợp chuẩn O-RU của hãng bằng cách hỗ trợ giả lập và phân tích cả bốn mặt phẳng, từ fronthaul Ethernet đến giao diện không gian tần số vô tuyến (RF). Trong trường hợp mặt phẳng đồng bộ (S-Plane), giải pháp này cho phép Fii đo kiểm tra các thiết bị trong điều kiện lý tưởng về tài nguyên thời gian và áp dụng nhiễu mạng mô phỏng, là những điều kiện cần để tiến hành đo kiểm hợp chuẩn S-Plane và chứng nhận thiết bị RAN trong điều kiện mạng thực tế.

Fii đã xác minh O-RU ngoài trời của họ bằng cách sử dụng các giải pháp sau của Keysight:

  • U5040BSCB Open Ran Studiođể kết hợp các tính năng trên các thiết bị đo kiểm khác nhau thành một giải pháp đo kiểm duy nhất, hỗ trợ giả lập khối phân tán mở Open Distributed Unit (O-DU) hiệu năng cao cho đo kiểm và xác nhận MIMO và MIMO O-RU quy mô lớn.
  • Bộ phân tích đồng bộ thời gian Time Sync Analyzer, được tích hợp với Open Ran Studio, để giả lập O-DU phục vụ đo kiểm đồng bộ bằng cách tạo giao thức Precision Time Protocol (PTP), Ethernet đồng bộ (SyncE) và đồng hồ số có tích hợp sai số để đo kiểm thực tế khi phân tích chất lượng đồng hồ.

Keysight Open RAN Studio, được tích hợp với khối đồng bộ thời gian Time Sync Analyzer mới ra mắt của Keysight, đơn giản hóa việc đo kiểm bằng cách kết hợp giả lập O-DU với tạo sai số S-Plane vào một giải pháp duy nhất. Được thiết kế để đo kiểm O-RU 5G, giải pháp này đáp ứng các thông số kỹ thuật do O-RAN ALLIANCE đặt ra, cung cấp các tính năng mạnh mẽ và thân thiện người dùng để đo kiểm O-RU. Open RAN Studio là một phần trong danh mục sản phẩm toàn diện Keysight Open RAN Architect (KORA).

Kevin Liu, Phó Chủ tịch Fii, cho biết: "Chúng tôi vui mừng là doanh nghiệp đầu tiên trên thế giới nhận được Giấy chứng nhận Hợp chuẩn O-RU cho Thiết bị vô tuyến ngoài trời. Giải pháp đo kiểm của Keysight đã cho phép chúng tôi thực hiện một bước tiến quan trọng trong việc triển khai thương mại các U-RU."

Peng Cao, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc bộ phận Đo kiểm vô tuyến của Keysight, cho biết: "Là thành viên của Liên minh O-RAN, Keysight sẽ tiếp tục đi đầu trong việc áp dụng và triển khai thương mại công nghệ O-RAN. Chúng tôi rất vui mừng khi có thể hỗ trợ các cột mốc quan trọng như Chứng nhận Hợp chuẩn Outdoor O-RU của Fii."