Nỗ lực di dời điểm giao chéo lưới điện 500kV phục vụ thi công cao tốc Bắc-Nam

Nỗ lực di dời điểm giao chéo lưới điện 500kV phục vụ thi công cao tốc Bắc-Nam

Ngày 22/11/2022, Truyền tải điện Bình Thuận (thuộc Công ty Truyền tải điện 3) đã phối hợp các đơn vị hoàn thành di dời thêm 03 điểm giao chéo lưới truyền tải điện thuộc đường dây 500kV Vĩnh Tân - Sông Mây với đoạn đường bộ cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết và Phan Thiết - Vĩnh Hảo, vừa đảm bảo tiến độ thi công đường bộ cao tốc Bắc - Nam, vừa đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, liên tục và ổn định.

Hiện trường phối hợp giám sát thi công tại khoảng cột 0901-0902 (đoạn đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết)

Ông Phan Đình Minh, Giám đốc Truyền tải điện Bình Thuận, cho biết:  Đơn vị đã phối hợp với các Chủ đầu tư, các đơn vị và các bên liên quan hoàn thành di dời 02 điểm giao chéo với đoạn đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết thuộc huyện Hàm Tân và Hàm Thuận Bắc và 01 điểm giao chéo với đoạn đường cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo thuộc huyện Bắc Bình. Ngoài 03 điểm giáo chéo trên, vào đầu tháng 11 đơn vị cũng đã phối hợp với các bên liên quan hoàn thành di dời 01 điểm giao chéo đường dây 220kV Hàm Thuận - Phan Thiết - Bảo Lộc với đoạn đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết thuộc huyện Hàm Thuận Bắc.

Để việc thực hiện công tác di dời các điểm giao chéo đúng tiến độ đề ra, Truyền tải điện Bình Thuận đã bố trí nhân lực, vật lực và phương tiện chủ động phối hợp với Ban QLDA các huyện, chủ đầu tư và các đơn vị thi công ngay từ ban đầu tập kết các vật tư, dụng cụ, thiết bị thi công tại hiện trường; túc trực thực hiện các biện pháp an toàn ngay khi cắt điện để bàn giao lưới điện cho các đơn vị thực hiện thi công kịp thời; tích cực ngày đêm tham gia giám sát trong suốt quá trình thi công và nghiệm thu hoàn thành cải tạo, di dời các điểm giao chéo, đảm bảo an toàn về điện và chất lượng công trình theo quy định.

Theo Lãnh đạo Truyền tải điện Bình Thuận, tính đến thời điểm hiện tại, Truyền tải điện Bình Thuận đã phối hợp với các bên liên quan hoàn thành cải tạo, di dời được 10/20 điểm giao chéo với đường cao tốc Bắc – Nam, trong đó có 06 điểm giao chéo đường dây 500kV và 04 điểm giao chéo đường dây 220kV. Số giao chéo còn lại cần phải xử lý cải tạo, di dời là 10/20 điểm, trong đó có 08 điểm giao chéo đường dây 500kV và 01 điểm giao chéo đường dây 220kV với đoạn đường cao tốc Phan Thiết - Vĩnh hảo và 01 điểm giao chéo đường dây 220kV với đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết.

Công tác phối hợp với đơn vị nhà thầu, thi công giám sát, nghiệm thu tại khoảng cột 0901-0902 (đoạn đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết)

Trong thời gian tới, Truyền tải điện Bình Thuận sẽ tiếp tục tích cực chủ động phối hợp với các Chủ đầu tư, các bên liên quan tham gia giám sát, nghiệm thu cải tạo, di dời đối với các điểm giao chéo còn lại, đặc biệt bám sát hiện trường tham gia giám sát an toàn liên tục tại các điểm giao chéo đang thi công mặt cầu vượt, đảm bảo khoản cách an toàn với lưới truyền tải điện, nhằm đảm bảo tiến độ thông xe kỹ thuật theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng chính phủ tại buổi lễ phát động thi đua 120 ngày đêm thông xe kỹ thuật 4 dự án đường bộ cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45, Cam Lộ - Sơn La, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây.