VUSTA phát huy vai trò tập hợp và đoàn kết trí thức trong tình hình mới

VUSTA phát huy vai trò tập hợp và đoàn kết trí thức trong tình hình mới

Đó là yêu cầu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm Ngày thành lập Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) được tổ chức long trọng vào sáng ngày 24/3, tại Hà Nội.

VUSTA, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, lễ kỷ niệm

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu vào khán phòng dự lễ kỷ niệm.

Đây là sự kiện quan trọng của đội ngũ trí thức Khoa học - Công nghệ (KH&CN) cả nước. Đặc biệt, buổi lễ vinh dự có sự tham gia của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang.

VUSTA, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, lễ kỷ niệm

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tham dự lễ kỷ niệm.

Sự kiện còn có sự tham dự của đông đảo đại diện các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương, các tổ chức khoa học - công nghệ (KH-CN) và những trí thức KH-CN tiêu biểu của VUSTA qua nhiều thời kỳ.

Phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm, TSKH. Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA, cho rằng trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, cha ông ta luôn quý trọng hiền tài và đội ngũ trí thức, coi hiền tài là nguyên khí quốc gia - “Nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, nguyên khí suy thì thế nước yếu”.

VUSTA, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, lễ kỷ niệm

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu tại lễ kỷ niệm.

Nhớ lại cách đây 60 năm, ngày 18/5/1963 tại Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Hội Phổ biến khoa học và kỹ thuật Việt Nam - tiền thân của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam ngày nay, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gặp gỡ, nói chuyên và giao nhiệm vụ cho đội ngũ trí thức nước nhà.

Hai mươi năm sau, ngày 26/3/1983, VUSTA được thành lập và Thiếu tướng, Anh hùng Lao động, GS. VS Trần Đại Nghĩa được bầu làm Chủ tịch đầu tiên. Đến nay, VUSTA đã trở thành một tổ chức chính trị - xã hội lớn mạnh của đội ngũ trí thức KHCN nước nhà, có hệ thống từ Trung ương đến các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, do Đảng Cộng sản Việt Nam trực tiếp lãnh đạo.

VUSTA, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, lễ kỷ niệm

TSKH. Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm.

40 năm phát huy sức mạnh đoàn kết trong liên minh công - nông - trí

Cũng theo TSKH. Phan Xuân Dũng, trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước, đội ngũ trí thức KH&CN của cách mạng Việt Nam đã một lòng đi theo Đảng, theo Bác kính yêu, phấn đấu liên tục và đã có nhiều cống hiến, phát huy sức mạnh đoàn kết trong liên minh công - nông - trí vì sự nghiệp của Đất nước, của Dân tộc và Nhân dân đã cống hiến cho sự nghiệp giải phóng và xây dựng đất nước, để Việt Nam ta có cơ đồ sáng lạn, một vị thế như ngày nay.

Là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, VUSTA đã tập hợp được đông đảo đội ngũ trí thức KH&CN trong và ngoài nước. Nhìn lại chặng đường 40 năm xây dựng và trưởng thành, đã qua cho thấy công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội là nội dung cơ bản của hoạt động VUSTA, là cầu nối tin tưởng giữa trí thức với Đảng.

Hoạt động KH&CN với nội dung nổi bật là nghiên cứu ứng dụng. Nhiều cán bộ khoa học có năng lực, tuy đã nghỉ hưu, nhưng còn sức khỏe đã tích cực tham gia nghiên cứu ở các hội. Hằng năm có hàng trăm để tài nghiên cứu từ cấp Nhà nước cho tới cơ sở đã được thực hiện ở các hội và các tổ chức KH&CN.

VUSTA, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, lễ kỷ niệm

Các đại biểu dự lễ tại lễ kỷ niệm 60 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm thành lập Liên hiệp Hội Việt Nam.

Công tác xã hội hóa và phổ biến kiến thức KH&CN vào cuộc sống đã góp phần tích cưc phát triển cộng đồng, thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững. Đặc biệt là việc chuyển giao công nghệ tới các hợp tác xã, các hộ gia đình, vùng sâu, vùng xa, góp phần tham gia công tác xóa đói, giảm nghèo, đã được Nhân dân đánh giá cao về hiệu quả.

Đẩy mạnh việc quan hệ quốc tế, tiếp tục phát triển mối quan hệ tốt đẹp với Liên đoàn các tổ chức kỹ sư ASEAN và mở rộng mối quan hệ với Hiệp hội KH&CN Trung Quốc, Hàn Quốc, với các tổ chức quốc tế; Tôn vinh trí thức được đề cao, đã tạo nên một phong trào thi đua yêu nước trong hoạt động KH&CN… góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

VUSTA, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, lễ kỷ niệm

Quang cảnh lễ kỷ niệm.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cần tiếp tục đổi mới và phát triển đội ngũ trí thức

Phát biểu Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, trải qua quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc, trí thức Việt Nam luôn nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, và giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Cũng chính vì vậy mà cha ông ta đã luôn luôn quý trọng hiền tài và đội ngũ trí thức.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo từ giữa những năm 80 của thế kỷ XX đã có tác động to lớn đối với việc giải phóng lực lượng sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo ra một không khí cởi mở và thổi một luồng sinh khí mới vào các hoạt động của xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành các hội KHCN.

Theo Tổng Bí thư, nhờ tích cực tham gia xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã đạt được những kết quả to lớn, ngày càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của đội ngũ trí thức KHCN nước nhà, được Đảng và Nhà nước đánh giá cao; thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa các hội thành viên với các cơ quan của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam để vận động, tập hợp trí thức KHCN trong và ngoài nước vì sự nghiệp của Đảng, của nhân dân và đất nước.

Trong đội ngũ đó, có rất nhiều tấm gương sáng, có nhiều đóng góp lớn lao cho đất nước và dân tộc, như: GS. VS. AHLĐ Trần Đại Nghĩa; GS Tôn Thất Tùng; GS Tạ Quang Bửu; GS Hà Học Trạc; GS. VS Vũ Tuyên Hoàng...

VUSTA, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, lễ kỷ niệm

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Trong thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn các tổ chức KHCN, đội ngũ trí thức KHCN nước ta, đặc biệt là trí thức, các nhà khoa học thuộc VUSTA cần nỗ lực phấn đấu, có nhiều đóng góp to lớn hơn nữa, có hiệu quả cao hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng, phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kêu gọi cộng đồng khoa học, trí thức Việt Nam đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển bền vững của đất nước. Đồng chí đề nghị Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động và huy động hiệu quả đội ngũ trí thức.

Trong thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn VUSTA tiếp tục tham mưu cho Đảng, Nhà nước, thu hút, sử dụng tối đa nhân tài, xây dựng đội ngũ lao động mạnh, có trình độ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội. Bên cạnh đó, cần xây dựng kế hoạch sử dụng hợp lý nguồn lực trí tuệ, thu hút tài năng trẻ, gắn kết trí thức người Việt Nam ở nước ngoài, khuyến khích và ghi nhận những thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

"Làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị, giáo dục tư tưởng đối với đội ngũ trí thức để anh chị em nhận thức sâu sắc hơn nữa vinh dự và trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc, với nhân dân; nỗ lực đoàn kết phấn đấu, lao động sáng tạo, hoàn thành thật tốt trọng trách của mình; tăng cường công tác bồi dưỡng chính trị, cũng như đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ trí thức; động viên anh chị em có nhiều đóng góp tâm sức, trí tuệ vào công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ vững chắc sự bình yên của nước nhà", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

TSKH Phan Xuân Dũng hứa với Tổng Bí thư, với Đảng là đội ngũ trí thức KH&CN đất nước tập hợp xung quanh “mái nhà chung” là VUSTA đã đoàn kết, đoàn kết thì càng đại đoàn kết hơn, đã thành công, thành công thì lại càng đại thành công hơn, để thực hiện mục tiêu xây dựng đội ngũ trí thức cho đất nước và làm tròn bổn phận của mình đối với đất nước, dân tộc, phát huy những phẩm chất tốt đẹp như lòng yêu nước, tính tích cực xã hội, tính nhân văn, tính đạo đức, lối sống theo truyền thống dân tộc.