Bosch Việt Nam đạt chứng nhận “Great Place to Work” năm 2023

Bosch Việt Nam đạt chứng nhận “Great Place to Work” năm 2023

Được biết, chứng nhận “Great Place to Work” năm 2023 cấp bởi Great Place to Work®, cơ quan toàn cầu về đánh giá và công nhận văn hóa nơi làm việc. Đây là minh chứng cho cam kết của Bosch Việt Nam trong việc tạo ra một môi trường làm việc tích cực và gắn kết cho nhân viên.

Kết quả mà Bosch Việt Nam đạt được, dựa trên khảo sát từ 1.272 nhân viên với những yếu tố chính như: Tín nhiệm (Credibility), Tôn trọng (Respect), Công bằng (Fairness), Gắn bó (Camaraderie) và Tự hào (Pride). Khảo sát cho thấy 89% nhân viên đánh giá Bosch Việt Nam là một nơi tuyệt vời để làm việc, khẳng định nỗ lực của công ty trong việc thúc đẩy văn hóa làm việc tích cực.

24

Theo ông Sathyanarayana T K, Giám đốc Vận hành của Bosch Global Software Technologies Việt Nam "Nhân sự tại Bosch được tự do đảm nhận các công việc mới, học các kỹ năng mới và được khuyến khích thúc đẩy sự sáng tạo. Chúng tôi nghĩ rằng việc thúc đẩy sự phát triển, niềm vui và động lực tại nơi làm việc là chìa khóa cho sự thành công; và chúng tôi cam kết tiếp tục gắn kết nhân viên để đảm bảo môi trường làm việc công bằng và sự hài lòng của họ."

Không khó hiểu khi mà tại Bosch Việt Nam luôn tập trung thúc đẩy môi trường làm việc lấy con người làm trọng tâm, với mô hình 3 “Trao”: Trao quyền phát triển (Grow), Trao niềm vui làm việc (Enjoy) và Trao cảm hứng (Inspire).

Cụ thể, Bosch luôn mang đến nhiều cơ hội đào tạo và phát triển, bao gồm các chương trình phát triển khả năng lãnh đạo, đào tạo kỹ năng mềm và kỹ năng chuyên môn cũng như luân chuyển bộ phận. Ngoài việc đầu tư vào sự phát triển và niềm vui của nhân viên, Bosch Việt Nam cung cấp nhiều phúc lợi, chẳng hạn như chính sách làm việc linh hoạt (Flexible Working), các chương trình chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần của nhân viên, gói bảo hiểm toàn diện cho cộng sự và gia đình,… Đồng thời nơi đây cũng luôn coi trọng những giá trị về sự đa dạng và công bằng, đồng thời tích cực xây dựng môi trường làm việc hòa nhập để tất cả nhân viên đều cảm thấy được đánh giá cao và tôn trọng.

24

“Chúng tôi luôn tạo điều kiện để mỗi nhân viên có thể tự do thể hiện bản thân và luôn cảm thấy được công nhận và trân trọng. Chúng tôi cam kết tạo ra một môi trường làm việc nơi sự đa dạng được tôn vinh và nơi mọi nhân viên đều có cơ hội phát triển và thành công." Bà Trần Thị Thu Thắm – Giám đốc Nhân sự Bosch Việt Nam cho biết.