“Chuyển đổi số cho nông dân là nhiệm vụ cấp bách”

“Chuyển đổi số cho nông dân là nhiệm vụ cấp bách”

Đó là chiến lược đã được Hội Nông dân Việt  Nam vạch ra để kịp thời đưa nông nghiệp hòa chung với xu thế chuyển đổi số.

Và để nhanh chóng triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm, hỗ trợ hội viên, nông dân bắt kịp với xu thế chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, ngày hôm qua 23/2/2023 Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (TW Hội NDVN) đã ký biên bản thỏa thuận với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) giai đoạn 2023 – 2028.

Theo thỏa thuận hợp tác, trong thời gian tới đây TW Hội NDVN và Tập đoàn VNPT sẽ tập trung triển khai thực hiện 4 nội dung trọng tâm, gồm: Phối hợp khảo sát, xây dựng giải pháp tổng thể về số hoá và chuyển đổi số các hoạt động công tác chỉ đạo, hướng dẫn của TW Hội và Hội Nông dân các cấp; Phối hợp triển khai giải pháp chuyển đổi số cho Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về các hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành thông suốt từ Trung ương tới địa phương.

Phối hợp triển khai các giải pháp xã hội số, kinh tế số phát triển và hỗ trợ hội viên: Quản lý hội viên, quản lý điểm, tích hợp thanh toán, các ưu đãi qua sim; Phối hợp hỗ trợ, tổ chức đánh giá, tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; hỗ trợ nông dân khởi nghiệp; tổ chức, tài trợ triển khai các hoạt động khác phù hợp với nhu cầu của Trung ương Hội trong từng giai đoạn và lĩnh vực ưu tiên của Tập đoàn VNPT.

Với vai trò là đối tác chiến lược của TW Hội NDVN, Tập đoàn VNPT sẽ phát huy tối đa thế mạnh của mình nhằm thiết lập, sử dụng và vận hành có hiệu quả hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thu thập, truyền dẫn, lưu trữ, quản lý, khai thác thông tin của Trung ương Hội, đồng thời góp phần mang lại lợi ích chung cho xã hội.

Bên cạnh đó, VNPT cũng sẽ triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành thống nhất nhằm nâng cao hiệu quả công việc, đẩy mạnh hiện đại hóa từ cấp Trung ương Hội đến cơ sở trên phạm vi toàn quốc.

Đồng thời, hỗ trợ Hội NDVN phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy cán bộ, hội viên Hội Nông dân chủ động, tích cực tiếp thu, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống, nắm bắt, thích ứng với yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

VNPT

Ông Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch thường trực TW Hội NDVN và ông Huỳnh Quang Liêm, Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT thực hiện ký kết hợp tác giữa hai đơn vị

Tham dự lễ ký kết, ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch TW Hội NDVN cho biết, với vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế quốc dân, chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp sẽ là một trọng những yếu tố then chốt giúp nông dân, trang trại, hợp tác xã, doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng, tối ưu hóa hoạt động sản xuất, giảm chi phí, gia tăng lợi nhuận.

Với Hội NDVN, việc hỗ trợ hội viên, nông dân hội nhập và chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa mang tính chiến lược lâu dài. Chính vì vậy, để giúp nông dân tham gia chuyển đổi số và hội nhập, Hội NDVN luôn tích cực tham gia quá trình hội nhập quốc tế và chuyển đổi số của đất nước.

Những năm qua, bên cạnh việc tập trung đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ cho hội viên, nông dân như nguồn vốn vay đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, cung ứng vật tư đầu vào, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm đầu ra…, Hội NDVN cũng đã triển khai các hoạt động nhằm hỗ trợ hội viên, nông dân trong việc chuyển đổi số và hội nhập. Hội đã tăng cường sử dụng các nền tảng trực tuyến trong các hoạt động truyền thông; đào tạo cho hội viên, nông dân; tập huấn về kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất kinh doanh; hỗ trợ nông dân kết nối với các sàn thương mại điện tử để tiêu thụ sản phẩm…

Ông Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh: “Việc thực hiện chuyển đổi số trong tổ chức Hội Nông dân, xây dựng App nông dân để tuyên truyền nhanh nhất, hiệu quả và kip thời nhất chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến hội viên nông dân; đồng bộ, tích hợp dữ liệu hội viên với dữ liệu dân cư quốc gia; đồng hành cùng tổ chức Hội các cấp và hội viên, nông dân; quản lý, khai thác hiệu quả dữ liệu hội viên phục vụ nhiệm vụ chính trị xây dựng, củng cố công tác Hội và phong trào nông dân từ Trung ương đến địa phương.

Bên cạnh đó, nhằm thiết lập, sử dụng và vận hành có hiệu quả hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu thu thập, truyền dẫn, lưu trữ, quản lý, khai thác thông tin của TW Hội HDVN, với mong muốn phát huy tối đa thế mạnh của hai bên, TW Hội NDVN đã chọn VNPT làm đối tác để triển khai các hoạt động chuyển đổi số của Hội trong giai đoạn 2023 – 2028.”

Đại diện cho Tập đoàn VNPT, ông Tô Dũng Thái, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn VNPT khẳng định: “Chúng tôi mong rằng sự đồng hành, chung sức của VNPT sẽ góp phần đưa Trung ương Hội đẩy nhanh quá trình chuyển đổi trong mọi mặt hoạt động. Tập đoàn VNPT cam kết sẽ tập trung những nguồn lực tốt nhất  để nhanh chóng đề xuất, phối hợp, triển khai các mục tiêu trên”.

Được biết, trong Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nêu rõ: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội, hiệp hội ngành hàng, hội nghề nghiệp chủ động, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ, ngành, địa phương triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ cho người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp để thực hiện các định hướng của Chiến lược.

Tham gia có trách nhiệm trong công tác truyền thông, phản biện xã hội và vận động thành viên, hội viên, quần chúng nhân dân tham gia phát triển nông nghiệp, nông thôn. Đề xuất cơ chế chính sách và biện pháp khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân là thành viên tham gia đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn.