Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương: Chúc mừng ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6/2024

Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương: Chúc mừng ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6/2024

Hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương xin được gửi tới đội ngũ người làm báo Tạp chí Điện tử và Ứng dụng lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp.