Đà Nẵng: Không công bố thông tin, Công ty cổ phần Địa Cầu bị xử phạt hành chính

Đà Nẵng: Không công bố thông tin, Công ty cổ phần Địa Cầu bị xử phạt hành chính

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với công ty cổ phần Địa Cầu tại Đà Nẵng 92.500.000 đồng do không công bố thông tin đúng quy định.

Ngày 2/7, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 272/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với một công ty cổ phần Địa Cầu tại Đà Nẵng.

Cụ thể, Công ty cổ phần Địa Cầu không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với: báo cáo tài chính năm 2020; báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2022; tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên 2022; báo cáo tài chính bán niên 2022; báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021; tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021; báo cáo tài chính năm 2021; báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2021; tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên 2021; báo cáo tài chính bán niên 2021; báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020; tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020);

Tiếp đó, công bố thông tin không đúng thời hạn về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn các mã trái phiếu: DCC.BOND3, DCC.BOND2, DCC.BOND1.

Công ty cổ phần Địa Cầu (địa chỉ trụ sở chính tại tòa nhà Olalani lô A5, A8, A9 đường Trần Hưng Đạo, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) chính thức hoạt động năm 2004; lĩnh vực hoạt động chính là kinh doanh bất động sản; đầu tư xây dựng khu nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp, cơ sở hạ tầng; dịch vụ chuyển quyền sử dụng đất; kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch…