Giải pháp O-RAN của Keysight giúp Pegatron đạt chuẩn tích hợp hệ thống toàn diện

Giải pháp O-RAN của Keysight giúp Pegatron đạt chuẩn tích hợp hệ thống toàn diện

Theo đó, Keysight vừa công bố các giải pháp 5G Open Radio Access Network (O-RAN) đã giúp Pegatron đạt được Chứng nhận tích hợp hệ thống toàn diện (E2E) của tổ chức O-RAN ALLIANCE đầu tiên từ Trung tâm tích hợp và thử nghiệm mở (OTIC) và Phòng lab bảo mật của Auray.

Được cấp thông qua chương trình Chứng chỉ và Chứng nhận của O-RAN ALLIANCE, Chứng nhận Tích hợp hệ thống E2E xác nhận Đơn vị tập trung O-RAN (O-CU) và Đơn vị phân tán O-RAN (O-DU) của Pegatron đã thành công vượt qua bài đánh giá tích hợp E2E các nhóm thiết bị được đo kiểm (DUT) theo thông số kỹ thuật O-RAN E2E. Chứng nhận O-RAN được cấp bởi các OTIC như của Auray. Các OTIC này cung cấp môi trường làm việc cộng tác, cởi mở và công bằng để đảm bảo tính nhất quán và chất lượng đo kiểm các sản phẩm và giải pháp O-RAN.

O-RAN ALLIANCE, Pegatron, Các giải pháp O-RAN của Keysight

Đánh giá được thực hiện bằng cách sử dụng các giải pháp mô phỏng P8800S UE Emulation RAN (UeSIM)P8850S Core Simulation RAN (CoreSIM) của Keysight, cho phép đo kiểm toàn diện trên các đơn vị O-CU/O-DU của Pegatron để đánh giá chức năng, hiệu suất, dịch vụ và tính bảo mật bằng cách sử dụng thông số kỹ thuật do Nhóm công tác đo kiểm và tích hợp (TIFG) của O-RAN ALLIANCE xác định.

Các giải pháp này của Keysight giúp thực hiện đánh giá bằng cách giả lập lưu lượng mạng thực đi qua các O-CU/O-DU của Pegatron. Ngoài ra, có thể sử dụng các giải pháp này để lấy chứng nhận E2E cho các trạm gốc O-RAN, giúp các nhà khai thác mạng và nhà tích hợp hệ thống tin tưởng kiến trúc O-RAN hơn nữa.

Tiến sĩ James Shue, Giám đốc Công nghệ của Tập đoàn Pegatron, cho biết: "Các thiết bị O-CU/O-DU của Pegatron đã được trao chứng nhận tích hợp hệ thống O-RAN E2E đầu tiên trên thế giới, nhờ các giải pháp đo kiểm O-CU/O-DU hoàn thiện và hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp của Keysight."

Daniel Chang, Chủ tịch Auray, cho biết: "OTIC và Lab Bảo mật của Auray là một trong những phòng lab đầu tiên cấp chứng nhận tuân thủ O-RAN ALLIANCE vào năm 2022. Nhờ các giải pháp của Keysight, Auray một lần nữa có thể đánh dấu một cột mốc quan trọng khác cho thị trường Open RAN bằng cách cấp chứng nhận tích hợp hệ thống O-RAN E2E đầu tiên cho Pegatron."

Peng Cao, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc bộ phận Đo kiểm vô tuyến của Keysight, cho biết: "Chúng tôi đã sử dụng các giải pháp UeSIM và CoreSIM giúp Pegatron đạt được chứng nhận tích hợp hệ thống O-RAN toàn diện đầu tiên thông qua sự hợp tác chặt chẽ với Auray OTIC. Cột mốc toàn cầu này hứa hẹn sẽ khởi động quá trình đánh giá chất lượng cho các trạm gốc 5G O-RAN E2E." 

Thông tin thêm cho bạn: 

Các giải pháp O-RAN của Keysight xác nhận hợp chuẩn Đơn vị tập trung (CU) và Đơn vị phân tán (DU) O-RAN của Pegatron theo các thông số kỹ thuật đo kiểm toàn diện của O-RAN ALLIANCE.