Keysight ra mắt giải pháp giả lập và xác định đặc tính pin cho thiết bị IoT

Keysight ra mắt giải pháp giả lập và xác định đặc tính pin cho thiết bị IoT

Giải pháp giả lập hoàn chỉnh Keysight E36731A Battery Emulator and Profiler, xác định mức độ tác động của các biến số gây ảnh hưởng đến mức tiêu hao pin trong thiết bị IoT để cải tiến thiết kế.

Keysight E36731A Battery Emulator and Profiler, là giải pháp giả lập hoàn chỉnh giúp xác định tác động của các biến số ảnh hưởng đến mức tiêu hao pin của các thiết bị internet vạn vật (IoT), cho phép đội ngũ kỹ sư phát triển cải thiện thiết kế thiết bị. 

Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế (IDC) ước tính rằng tới năm 2025, sẽ có 41,6 tỷ thiết bị IoT được kết nối và đưa vào sử dụng1, với nhiều thiết bị di động chạy bằng pin, đòi hỏi các kỹ thuật quản lý pin tiên tiến. Để đảm bảo hiệu năng cho các thiết bị trên thực địa, đội ngũ kỹ sư phát triển cần thiết kế pin có hiệu năng cao nhất và xác nhận các thiết kế đó theo hiệu năng thực tế. Tuy nhiên, đo kiểm thời lượng của pin vật lý trong thiết bị cần nhiều nỗ lực và thời gian, gây chậm trễ thời gian đưa sản phẩm ra thị trường.

Keysight E36731A Battery Emulator and Profiler

Giải pháp Battery Emulator and Profiler cho phép đội ngũ kỹ sư kéo dài thời lượng pin, đồng thời rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường.

Giải pháp Keysight E36731A Battery Emulator and Profiler cung cấp cho các nhà thiết kế thiết bị IoT một phụ tải điện tử và nguồn điện tích hợp, có sử dụng để giả lập hiệu năng pin nhằm đáp ứng nhu cầu đo kiểm pin. Khi thử nghiệm với pin giả lập, đội ngũ kỹ sư có thể nhanh chóng đánh giá tác động của những thay đổi trong thiết kế hoặc phần mềm đối với thời lượng pin bằng cách ngay lập tức chuyển trạng thái sạc của pin, cho phép họ cải thiện thiết kế để kéo dài thời lượng pin và giảm kích thước thiết bị.

Giải pháp Battery Emulator and Profiler kết hợp với phần mềm mô phỏng và đo kiểm pin tiên tiến Keysight PathWave BenchVue Advanced Battery Test and Emulation Software để cung cấp một giải pháp hoàn chỉnh, có khả năng:

  • Xác định hồ sơ đặc tính pin – Nhờ khả năng xác định đặc tính pin, giải pháp này cho phép các nhà thiết kế thiết lập các tham số tham chiếu tốt, đã biết với các thuộc tính nhất quán, sử dụng được nhiều lần để mô phỏng việc cung cấp điện của pin. Hồ sơ đặc tính pin có thể được liên kết với các yếu tố như tuổi thọ và nhiệt độ.
  • Tăng độ chính xác của hồ sơ đặc tính pin – Sử dụng mô phỏng mức tiêu hao dòng điện thiết bị để lập hồ sơ đặc tính pin, đội ngũ kỹ sư có thể nâng cao độ chính xác của hồ sơ so với việc sử dụng hồ sơ chung của nhà sản xuất, tạo ra các thiết kế thiết bị tốt hơn.
  • Tăng tốc đo kiểm nhờ giả lập pin – Pin giả lập cho phép đội ngũ kỹ sư phát triển nhanh chóng chuyển đổi trạng thái sạc và hiểu rõ về mức tiêu thụ dòng điện theo thời gian thực. Nhờ vậy, đội ngũ kỹ sư có thể nâng cao hiệu suất và tối ưu hóa các thiết kế để kéo dài thời lượng pin.
  • Tự động đo kiểm chu kỳ và tình trạng hết pin – Nhờ việc tự động hóa các bài đo, đội ngũ kỹ sư có thể ước tính chính xác hơn thời lượng pin và các hiệu ứng lão hóa.
  • Giải pháp linh hoạt – Giải pháp này cho công suất lên tới 200W, 30V, 20A và cung cấp dải đo động rộng, từ microamps đến amps.

Carol Leh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Trung tâm xuất sắc của bộ phận Giải pháp công nghiệp điện tử của Keysight, cho biết: "Keysight E36731A Battery Emulator and Profiler là giải pháp hữu ích dành cho cho đội ngũ kỹ sư thiết kế để cải thiện thiết kế thiết bị. Thay vì sử dụng các bài đo thủ công phức tạp và tốn thời gian, giải pháp giả lập này cho phép đội ngũ kỹ sư nhanh chóng xác định hiệu ứng tiêu hao dòng điện của các nhân tố quan trọng như thay đổi phần cứng, cập nhật phần mềm và thay đổi nhiệt độ. Nhờ đó, đội ngũ kỹ sư có thể sử dụng pin mô phỏng để thử nghiệm thay cho pin vật lý để tiết kiệm thời gian và cải thiện thiết kế thiết bị."

1 Dự báo toàn cầu về dữ liệu và thiết bị DataSphere IoT  2019-2023, International Data Corporation

Thông tin thêm cho bạn về tài liệu kỹ thuật phổ thông: