Bộ đội biên phòng Quảng Ninh: Vì sự an ninh biên giới và nền tảng pháp luật

Bộ đội biên phòng Quảng Ninh: Vì sự an ninh biên giới và nền tảng pháp luật

Những năm qua, Đảng ủy và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh Quảng Ninh đã tập trung lãnh đạo và triển khai nhiều giải pháp về công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật. Nhờ đó, nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành kỷ luật Quân đội và pháp luật Nhà nước của mọi cán bộ, chiến sĩ đã có những chuyển biến mạnh mẽ. Đồng thời, những nỗ lực này đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân trên khu vực biên giới, hải đảo của tỉnh Quảng Ninh.

Đại tá Lê Xuân Men – Chính uỷ bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh

Đại tá Lê Xuân Men – Chính uỷ bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết: xác định lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, pháp luật là nội dung quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị và cán bộ, Nhân dân trên địa bàn góp phần xây dựng đơn vị an toàn và địa bàn an toàn.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh quản lý, bảo vệ 118,825 km biên giới trên đất liền, 67,740 km biên giới biển và 184,114 km đường ranh giới tiếp giáp giữa tỉnh Quảng Ninh với thành phố Hải Phòng. Biên giới tỉnh Quảng Ninh tiếp giáp với khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc; có 01 cửa khẩu quốc tế (Móng Cái), 01 cửa khẩu chính (Hoành Mô), 02 cửa khẩu phụ (Bắc Phong Sinh, Ka Long), 09 lối mở biên giới. Có 03 cửa khẩu cảng biển (gồm các cửa khẩu cảng: Hòn Gai, Cẩm Phả và Vạn Gia).

Địa bàn Biên phòng gồm 82 xã, phường, thị trấn thuộc 10 huyện, thị xã, thành phố biên giới, biển đảo (trong tổng số 13 địa phương cấp huyện) của tỉnh. Điều kiện địa lý phức tạp, chủ yếu là đồi, núi, sông suối, biển và hải đảo. Dân cư phân bố không đồng đều, đa dân tộc, chủ yếu là Kinh, Tày, Dao, Hoa, Sán Dìu, Sán Chỉ, Mường, Thái, Cao Lan, Nùng... Trình độ dân trí thấp hơn so với mặt bằng chung của tỉnh; cơ sở hạ tầng như: điện, đường, y tế, giáo dục và đời sống kinh tế - xã hội... của nhân dân mặc dù đã được đầu tư, cải thiện nhiều nhưng một số nơi còn khó khăn.

Mặc dù điều kiện công tác của cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh phần lớn ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, thường xuyên hoạt động phân tán; điều kiện cơ sở vật chất khó khăn. Đặc biệt trong thời gian đầu năm 2022 tình hình của dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng Bộ Chỉ huy BĐBP Tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 32, các Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng, thông tư, kế hoạch của Bộ Quốc phòng.

Cũng như thực hiện tốt Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 – 2027” (Đề án 1371), qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và Nhân dân trên khu vực biên giới, hải đảo của Tỉnh.

Bộ Chỉ huy BĐBP Tỉnh Quảng Ninh tổ chức nắm chắc tình hình địa bàn, bố trí sử dụng lực lượng, phương tiện, vận dụng các biện pháp công tác, tập trung tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tới nhân dân

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Tỉnh có nhiều chủ trương, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai hiệu quả công tác PBGDPL trong các cơ quan, đơn vị. Giới thiệu 04 đồng chí tham gia làm Báo cáo viên pháp luật cấp Bộ Tư lệnh BĐBP và 02 đồng chí tham gia Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh Quảng Ninh.

Chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng giáo án, chuyên đề để tổ chức giáo dục, học tập, tuyên truyền, phổ biến, pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Trong đó tập trung giáo dục nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam, làm cơ sở cho việc quản lý, chấp hành pháp luật của cán bộ, chiến sĩ đơn vị và công tác xử lý các vụ việc trong hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới, giữ gìn ANTT địa bàn của BĐBP. Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành…

Thông qua hoạt động của Tổ tư vấn chính trị, pháp luật với mô hình “Mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án”, các đồng chí trong Tổ tư vấn đã duy trì nghiêm túc các chế độ sinh hoạt, trao đổi tập trung đơn vị và trao đổi trên nhóm Zalo hoặc các nhóm của mạng xã hội. Triển khai thực hiện có hiệu quả Ngày pháp luật trong đơn vị…

Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật được thực hiện thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú: Thông qua hoạt động của 05 đồng chí Đồn trưởng, Chính trị viên các đồn Biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện; 24 cán bộ BĐBP tham gia phát triển kinh tế - xã hội… Thông qua 95 đồng chí đảng viên là BĐBP tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản, khu phố biên giới, hải đảo và 420 đồng chí cán bộ, đảng viên được phân công phụ trách 1.436 hộ gia đình ở khu vực biên giới, hải đảo.

Các đơn vị đã chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, trực tiếp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến đông đảo quần chúng Nhân dân. Mô hình “Dân vận khéo” được các đơn vị chủ động, linh hoạt lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, nuôi trồng.

Đặc biệt, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân 2 bên biên giới được triển khai hiệu quả thông qua hoạt động kết nghĩa của 08 cặp cụm dân cư hai bên biên giới tỉnh Quảng Ninh; 09 cặp quan hệ các đồn, Hải đội 2, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ninh kết nghĩa quan hệ đối ngoại với 11 đơn vị quản lý biên giới phía Trung Quốc và thông qua các hoạt động đối ngoại các đồn Biên phòng đã tham mưu cho địa phương tổ chức tuyên truyền về nội dung 03 văn kiện pháp lý trên biên giới đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc…. góp phần quan trọng trong việc tăng cường hiểu biết về pháp luật Việt Nam, xây dựng, củng cố tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Trung Quốc.

Phòng truyền thống của Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh

Tuyên truyền tập trung cho trên 10.000 lượt người dân trên địa bàn; tổ chức in và phát 60.000 tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho cán bộ và nhân dân; xây dựng 200 biển khẩu hiệu, pano, áp phích có tính thẩm mỹ cao để treo dọc các tuyến đường giao thông. Đặc biệt, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là phát huy hiệu quả của Chuyên mục “Vì chủ quyền an ninh biên giới” trên sóng phát thanh truyền hình của Trung tâm Truyền thông tỉnh, các Chuyên trang báo Quảng Ninh và Báo Quảng Ninh điện tử, Cổng thông tin điện tử BĐBP Tỉnh...

Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh thực hiện mô hình vườn cây kiểu mẫu, cùng nhân dân tăng chất lượng, năng suất cây trồng

Triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, các mối quan hệ xã hội của cán bộ chiến sĩ. Phát huy vai trò hoạt động của Hội đồng quân nhân, Tổ chiến sĩ bảo vệ, “tổ 3 người”; “tổ tư vấn chính trị, pháp luật”… trong việc nắm bắt tình hình tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục, duy trì quản lý kỷ luật, pháp luật.

Đại tá Lê Xuân Men cho biết: Những năm tới, tình hình chủ quyền lãnh thổ, an ninh trên biên giới, biển đảo của Tỉnh cơ bản ổn định, quan hệ hai bên biên giới tiếp tục được mở rộng, phát triển. Các loại tội phạm nhất là tội phạm về ma túy, mua bán người, buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới, vùng biển ngày diễn ra với thủ đoạn tinh vi xảo quyệt hơn.

Nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận quần chúng nhân dân khu vực biên giới, hải đảo còn hạn chế, là điều kiện để các thế lực thù địch, phần tử cơ hội trong và ngoài nước lợi dụng, kích động gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, đại bàn biên phòng. Từ đó đặt yêu cầu, nhiệm vụ mới đối với công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ Nhân dân vùng biên giới, hải đảo trong thời gian tới.