Chiến lược Chuyển đổi số báo chí: Thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp nội dung số

Chiến lược Chuyển đổi số báo chí: Thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp nội dung số

Ngày 6/4/2023, Thủ tướng Chính phủ đã duyệt chiến lược "Chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" với nhiều mục tiêu cụ thể. Chiến lược này sẽ giúp xây dựng cơ quan báo chí chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn, đảm bảo vai trò dẫn dắt và định hướng dư luận xã hội, tạo nguồn thu tốt và thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp nội dung số.

Hình minh họa

Tạo nguồn thu tốt và nâng cao vai trò của báo chí

Đến năm 2025, mục tiêu cụ thể của chiến lược là đưa nội dung lên các nền tảng số với tỷ lệ 70% cơ quan báo chí sử dụng các nền tảng số (ưu tiên các nền tảng số trong nước), 50% cơ quan báo chí sử dụng nền tảng phân tích và xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động.

Ngoài ra, 80% cơ quan báo chí sẽ hoạt động và vận hành mô hình tòa soạn hội tụ và phù hợp với sự phát triển của khoa học, công nghệ tiên tiến trên thế giới, sản xuất nội dung theo các xu hướng báo chí số.

Để tối ưu hóa nguồn thu, 30% cơ quan báo chí sẽ tăng doanh thu tối thiểu 20%. Đồng thời, 100% cơ sở giáo dục đại học chuyên ngành báo chí hoặc có khoa báo chí sẽ cập nhật kiến ​​thức và kỹ năng tác nghiệp trong môi trường báo chí số trong chương trình đào tạo cho sinh viên.

Tất cả lãnh đạo, cán bộ, phóng viên và biên tập viên của cơ quan báo chí cũng sẽ được đào tạo và bồi dưỡng kiến ​​thức, kỹ năng về chuyển đổi báo chí. Hình thành và phát triển các nền tảng số quốc gia cho báo chí.

Ngoài ra, 100% cơ quan báo chí điện tử sẽ có giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên. 

Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Nguồn ảnh: Openaccessgovernment.

Đến năm 2030, hướng tới mục tiêu 100% cơ quan báo chí đưa nội dung lên các nền tảng số (ưu tiên các nền tảng số trong nước); 90% cơ quan báo chí sử dụng nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động.

Cùng với đó, 100% cơ quan báo chí hoạt động, vận hành mô hình tòa soạn hội tụ và các mô hình phù hợp với sự phát triển của khoa học, công nghệ tiên tiến trên thế giới, sản xuất nội dung theo các xu hướng báo chí số; Các cơ quan báo chí tối ưu hóa nguồn thu, trong đó 50% cơ quan báo chí tăng doanh thu tối thiểu 20%.

Nhiều nhiệm vụ, giải pháp để Chuyển đổi số báo chí 

Chính phủ đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi ngành công nghiệp truyền thông để thích ứng với thời đại kỹ thuật số. Kế hoạch bao gồm một số giải pháp như nâng cao nhận thức và tăng cường tuyên truyền, rà soát và hoàn thiện các quy định pháp luật, phát triển các sản phẩm và nền tảng truyền thông kỹ thuật số và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

  1. Tăng cường nhận thức và tuyên truyền: Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý thông tin, truyền thông và nhân viên báo chí về tầm quan trọng của chuyển đổi số báo chí và tăng cường tuyên truyền để chia sẻ kinh nghiệm và nhân rộng các sáng kiến.

  2. Rà soát và hoàn thiện quy định pháp luật: Rà soát, xây dựng, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan để hỗ trợ quá trình chuyển đổi số báo chí.

  3. Phát triển sản phẩm báo chí số: Thiết kế các sản phẩm thông tin mới trên nhiều nền tảng khác nhau, phát triển các sản phẩm chất lượng cao và ứng dụng công nghệ để thúc đẩy quá trình sản xuất nội dung.

  4. Phát triển nền tảng số: Xây dựng các công cụ để thu thập, xử lý, đánh giá, dự báo, theo dõi và giám sát chất lượng báo chí, thúc đẩy hình thành và phát triển các nền tảng phát thanh số, truyền hình số và báo chí điện tử.

  5. Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: Xây dựng các chuẩn chương trình đào tạo lĩnh vực báo chí và thông tin để đáp ứng yêu cầu của chuyển đổi số, cập nhật các ngành đào tạo thuộc lĩnh vực này và đào tạo nhân viên báo chí về kỹ năng sử dụng công nghệ.

  6. Tăng cường hợp tác quốc tế, học tập kinh nghiệm của các quốc gia có nền báo chí số phát triển mạnh.