Bài 6: Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VI

Bài 6: Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VI

Ngày 27-28/4/2010, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (nhiệm kỳ 2010-2015) Liên hiệp Hội Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Hà Nội với sự tham gia của 677 đại biểu đại diện cho 125 hội thành viên (gồm 55 Liên hiệp hội địa phương và 70 hội ngành toàn quốc, trong đó có 4 tổng hội với hơn 80 hội thành viên hoạt động trong phạm vi cả nước)

Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 7 (khóa X) ngày 06/8/2008 "Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" đã khẳng định: “Trong mọi thời đại, tri thức luôn là nền tảng tiến bộ xã hội, đội ngũ trí thức là lực lượng nòng cốt sáng tạo và truyền bá tri thức. Ngày nay, cùng với sự phát triển nhanh chóng của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, đội ngũ trí thức trở thành nguồn lực đặc biệt quan trọng trong sự hình thành và phát triển của kinh tế tri thức phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và tạo nên sức mạnh của mỗi quốc gia trong chiến lược phát triển. Mục tiêu sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 đòi hỏi phải lựa chọn con đường phát triển rút ngắn, phát huy đến mức cao nhất mọi nguồn lực, tiềm năng trí tuệ của dân tộc, đặc biệt là năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức”.

Để thực hiện được mục tiêu đó, đội ngũ trí thức nói chung và Liên hiệp Hội các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) nói riêng có một vai trò, vị trí rất quan trọng trong việc đoàn kết, tập hợp, động viên đội ngũ trí thức, hội viên phát huy truyền thống của trí thức Việt Nam, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Khóa VI nhận nhiệm vụ.

Đại hội thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong nhiệm kỳ V (2004-2009) và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ VI (2010-2015), Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm tra nhiệm kỳ V (2004-2009) và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ VI (2010-2015), Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Đoàn Chủ tịch và Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhiệm kỳ V (2004-2009), Báo cáo giải trình của Đoàn Chủ tịch về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và thông qua những nội dung cơ bản của Điều lệ sửa đổi và giao cho Hội đồng Trung ương khóa VI căn cứ Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị, Thông báo số 329/TB-TW ngày 26/4/2010 của Ban Bí thư để hoàn thiện, Chiến lược phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam giai đoạn 2010-2020. Đại hội bầu ra Hội đồng Trung ương nhiệm kỳ VI gồm 144 ủy viên.

Trong phiên họp đầu tiên, Hội đồng Trung ương đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 23 thành viên do GS.VS.TSKH Đặng Vũ Minh, Uỷ viên TW Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban khoa học, công nghệ và Môi trường Quốc hội, làm Chủ tịch. Ba phó chủ tịch gồm: TS Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên TW Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo TW; PGS.TS Hồ Uy Liêm, Quyền Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam  khóa V và TS Trần Việt Hùng, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký Tổng hội Cơ khí Việt Nam. TS Phạm Văn Tân tiếp tục đảm nhiệm chức Tổng thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam  khóa VI. Hội đồng Trung ương đã bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 9 thành viên, do Phó Chủ tịch Trần Việt Hùng làm Chủ nhiệm.

Các đồng chí Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Tổ chức TW; Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TW; Lê Khả Phiêu, Nguyên Tổng Bí thư; Huỳnh Đảm, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên TW Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện nhiều bộ, ban, ngành, đoàn thể đã tới dự Đại hội.

DANH SÁCHĐOÀN CHỦ TỊCH LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆTNAM KHOÁ VI

TT

Họ và tên

Chức vụ 

Đơn vị công tác

1.          

Nguyễn Văn Cư

PCT

Hội KHKT Biển VN

2.          

Nguyễn Văn Đúng

Chủ tịch

LHH Đồng Tháp

3.          

Nguyễn Ngọc Giao

Chủ tịch

LHH TP. HCM

4.          

Chu Hảo

Giám đốc

NXB Tri thức

5.          

Lê Tuấn Hoa

Chủ tịch

Hội Toán học VN

6.          

Vũ Ngọc Hoàng

Phó Trưởng Ban

Ban Tuyên giáo TW

7.          

Trần Ngọc Hùng

Chủ tịch

Tổng Hội Xây dựng VN

8.          

Trần Việt Hùng

PCT - TTK

Tổng Hội Cơ khí VN

9.          

Nguyễn Đình Hương

PCT

LHH Hà Nội

10.       

Phan Thị Kim

Chủ tịch

Hội An toàn thức phẩm VN

11.       

Hồ Uy Liêm

Q. Chủ tịch

LHH VN

12.       

Đặng Vũ Minh

Chủ tịch

Hội Phân tích Hoá, Lý, sinh học VN

13.       

Đỗ Nam

Chủ tịch

LHH Thừa Thiên - Huế

14.       

Nguyễn Hữu Ninh

PGĐ

Trung tâm Nghiên cứu, giáo dục môi trường và phát triển 

15.       

Y Ghi Nie

Phó Chủ tịch

LHH Đắc Lắc

16.       

Dương Trung Quốc

TTK

Hội KH Lịch sử VN

17.       

Phạm Bích San

Phó TTK

LHH VN

18.       

Phạm Văn Tân

TTK

LHH VN

19.       

Đặng Văn Thanh

Chủ tịch

Hội Kế toán và Kiểm toán VN

20.       

Lê Xuân Thảo

PCT TT

Quỹ VIFOTEC

21.       

Lê Đình Tiến

Thứ trưởng

Bộ Khoa học & Công nghệ

22.       

Lương Đức Trụ

Chủ tịch

LHH Hải Dương

23.       

Đỗ Thị Vân

Trưởng Ban TC - CB

LHH VN

DANH SÁCH TRÍCH NGANG UỶ VIÊN UBKTKHOÁ VI (2010 - 2015)

TT

Họ và tên

Chức danh Hội

Chức danh UBKT

1.     

Trần Việt Hùng

PCTTT - TTK Tổng Hội Cơ khí VN

Chủ nhiệm

2.     

Nghiêm Quốc Bảo

PCTTT,TTK - Hội Sở hữu trí tuệ VN

UV

3.     

Nguyễn Thị Dung

Chuyên viên - LHH VN

UV

4.     

Nguyễn Vân Đình

PCTTT - Hội Dược học VN

UV

5.     

Đậu Ngọc Hào

PCT - Hội Thú y VN

UV

6.     

Nguyễn Sỹ Khánh

PCT TT - TTK - LHH Bình Dương

UV

7.     

Nguyễn Lợt

PCT - LHH Bình Thuận

UV

8.     

Lê Công Lương

Chánh VP LHH VN

UV

9.     

Hoàng Xuân Trường

Q. Chủ tịch LHH Nghệ An

UV

Mời quý vị theo dõi bài 7: Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VII

Lê Công Lương – Lê Hồng