Các giải pháp chuyên môn tiên tiến trong bốn dự án 6G quan trọng của châu Âu

Các giải pháp chuyên môn tiên tiến trong bốn dự án 6G quan trọng của châu Âu

Các giải pháp chuyên môn về thiết kế, giả lập và thử nghiệm của Keysight củng cố năng lực của châu Âu trong nghiên cứu và sáng tạo công nghệ 6G

Theo đó, Keysight vừa công bố cung cấp các giải pháp chuyên môn tiên tiến tới bốn dự án thành phần của chương trình 6G Smart Networks and Services Joint Undertaking (SNS-JU) do Liên minh Châu Âu (EU) đồng tài trợ.

Keysight

Những đóng góp của Keysight cho 6G SNS sẽ thúc đẩy phát triển một số công nghệ quan trọng.

Hợp tác đổi mới sáng tạo xuyên suốt nhiều loại hình công nghệ được kết nối là yếu tố quan trọng để đạt được hiệu suất, độ tin cậy, bảo mật, khả năng phục hồi và tính bền vững như mong đợi cho các phương án sử dụng công nghệ 5G-Advanced và 6G. Chương trình 6G SNS hỗ trợ xây dựng chuỗi cung ứng cao cấp tại châu Âu cho các hệ thống 5G tiên tiến cũng như xây dựng năng lực công nghệ 6G.

Keysight mang đến cho 6G SNS một tập hợp các giải pháp tiên tiến xuyên suốt nhiều lĩnh vực công nghệ, giúp phát triển các linh kiện, hệ thống và mạng truyền thông thông minh. Các học viện, viện nghiên cứu và tổ chức thương mại tham gia chương trình đang sử dụng kiến thức chuyên môn về thiết kế, giả lập và thử nghiệm của Keysight để thiết kế nguyên mẫu, dự án thử nghiệm (PoC) và nền tảng đo kiểm. Những đóng góp của Keysight cho chương trình hợp tác công-tư này đang giúp tạo thúc đẩy vị thế dẫn đầu thị trường về mạng và dịch vụ 5G và 6G ở Châu Âu.

Bốn dự án 6G SNS có sự tham gia của Keysight, khởi động từ đầu năm 2023 và sẽ được thực hiện trong thời gian từ hai đến ba năm, bao gồm:  

  • 6G-SANDBOX, kết hợp các nút mạng số và vật lý để tạo ra các mạng toàn diện có đầy đủ khả năng lập cấu hình, quản lý và kiểm soát để xác nhận các công nghệ mới và kết quả nghiên cứu 6G.
  • CENTRIC, tạo ra các mạng 6G bền vững tập trung vào người dùng dựa trên giao diện không gian sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).
  • Imagine-B5G, triển khai nền tảng 5G toàn diện tiên tiến, dễ dàng truy cập, an toàn và có thể lập trình, khai thác các chức năng mạng tốt nhất và các nguyên tắc thuần đám mây.
  • 6G SHINE, đi tiên phong khai phá các linh kiện công nghệ chính dùng cho liên lạc tầm siêu ngắn bên trong các cơ sở, thay thế một số kết nối hữu tuyến ngày nay. 

Các khoản đầu tư sớm vào các công nghệ nền tảng, cũng như các mối hợp tác với các trường đại học, tập đoàn và tổ chức thương mại đã cho phép Keysight có thể trang bị cho những doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực 6G các công cụ cần thiết để khám phá phổ tần số mới, phát triển cấu trúc liên kết mạng và vô tuyến cũng như thiết lập các tiêu chuẩn mới.

Giampaolo Tardioli, Phó Chủ tịch bộ phận 6G và Công nghệ mới tại Keysight, cho biết: "Keysight cam kết tích cực tham gia vào bốn dự án đầy hứa hẹn này ngay từ khi có lời kêu gọi đầu tiên của 6G SNS. Các dự án sẽ được hưởng lợi từ kiến thức chuyên môn về giải pháp tiên tiến của chúng tôi, giúp cho các bên liên quan trên thị trường khởi đầu quá trình đổi mới sáng tạo có ý nghĩa và bền vững. Việc thiết lập một nền tảng đo kiểm tham chiếu ngay từ đầu chu kỳ đổi mới sáng tạo tạo điều kiện để thị trường tự tin đưa ra các lựa chọn tiêu chuẩn kỹ thuật hợp lý. Những đóng góp của Keysight cho 6G SNS sẽ thúc đẩy phát triển một số công nghệ quan trọng, dự kiến sẽ được sử dụng để hiện thực hóa tầm nhìn 6G của thị trường, bao gồm truyền thông tầm ngắn và mạng có thể lập trình ứng dụng AI."