Ngân hàng NBC hướng tới đạt 1 triệu khách hàng trong năm 2023.

Ngân hàng NBC hướng tới đạt 1 triệu khách hàng trong năm 2023.

Ngày 8/4, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân NCB tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đại hội đã thông qua việc tăng vốn điều lệ bằng phương án chào bán riêng lẻ cổ phiếu cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp và nhấn mạnh kế hoạch đạt 1 triệu khách hàng trong năm 2023.

Theo báo cáo của ban điều hành, trong năm 2022, tổng tài sản của NCB tăng lên gần 90.000 tỷ đồng, huy động vốn đạt hơn 73.300 tỷ đồng và dư nợ cho vay đạt hơn 47.700 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra. 

Tính đến ngày 31/12/2022, tỷ lệ dự trữ thanh khoản duy trì ở mức 24,09%, tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn là 18,10%.

Ngân hàng NBC

Toàn cảnh ĐHĐCĐ Ngân hàng TMCP Quốc dân NCB. (Ảnh: NCB).

Năm 2022 cũng là năm có tốc độ phát triển khách hàng nhanh nhất trong các năm, theo NCB. Tính đến hết năm 2022, quy mô khách hàng của NCB tăng 97.022 khách hàng, tăng 13% so với năm 2021.

Trong đó, khách hàng cá nhân tăng 95.192 người, khách hàng doanh nghiệp tăng 1.826 khách hàng; tỷ lệ khách hàng mới có hoạt động giao dịch tăng 83%; tỷ lệ thẻ tín hiệu mở mới tăng 181% so với cùng kỳ.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, hoạt động phân phối bảo hiểm qua ngân hàng (Bancassurance) mang lại doanh số 117 tỷ đồng.

Đặt mục tiêu tăng vốn gấp đôi vào năm 2023

NCB đặt mục tiêu đến cuối năm 2023, quy mô tổng tài sản đạt 94.500 tỷ đồng, huy động khách hàng đạt 78.000 tỷ đồng và cho vay khách hàng đạt 57.700 tỷ đồng. Quy mô khách hàng mục tiêu là 1 triệu khách hàng. 

ĐHCĐ cũng thông qua việc phát hành riêng lẻ thêm tối đa 620 triệu cổ phiếu, tương đương 111% vốn điều lệ, với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 6.200 tỷ đồng, nhằm tăng vốn điều lệ từ 5.601 tỷ đồng lên 11.800 tỷ đồng.

Việc phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn dự kiến hoàn thành trong 3 năm, từ 2023 - 2025. Các đợt chào bán cách nhau ít nhất 6 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán gần nhất, giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

Toàn cảnh ĐHĐCĐ Ngân hàng TMCP Quốc dân NCB

Mục tiêu kinh doanh năm 2023 của NCB. (Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ NCB).

Đại diện ngân hàng cho biết, việc tăng vốn là cần thiết nhằm nâng cao năng lực tài chính và các chỉ số đảm bảo an toàn hoạt động, nâng cao khả năng phòng ngừa các rủi ro phát sinh và chất lượng hoạt động kinh doanh... 

Năm 2023, ngân hàng tiếp tục quyết liệt trong công tác thu hồi xử lý nợ có vấn đề, đảm bảo hoàn thành mục tiêu xử lý nợ theo đúng lộ trình, kế hoạch đã cam kết với HĐQT và Đề án cơ cấu lại ngân hàng đã trình Ngân hàng Nhà nước.

Để đạt được các kế hoạch trên, NCB sẽ tập trung khai thác phân khúc khách hàng cá nhân là các khách hàng cao cấp, khách hàng có thu nhập cao, đồng thời tập trung khai thác nhóm khách hàng trẻ, thường xuyên giao dịch trực tuyến, ưa thích sử dụng sản phẩm dịch vụ số và cuộc sống số. 

Đối với khách hàng doanh nghiệp, ngân hàng sẽ tập trung vào phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME, upper SME); khai thác hiệu quả khách hàng thuộc chuỗi cung ứng của các tập đoàn lớn, có tình hình tài chính lành mạnh; các đối tác hợp tác toàn diện với NCB.

Bên cạnh đó, NCB sẽ mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức tín dụng và các định chế tài chính trong nước; tiếp tục đầu tư mạnh mẽ cho các dự án công nghệ trọng điểm để nâng cao chất lượng dịch vụ, gia tăng trải nghiệm cho khách hàng.

Đại hội đã thông qua đơn xin từ nhiệm vụ của 2 thành viên Ban Kiểm soát là bà Trần Thị Hà Giang - Trưởng Ban Kiểm soát và bà Trần Thị Minh Huệ. Đồng thời, thông qua bầu Ban Kiểm soát mới bao gồm 3 thành viên, trong đó bà Đỗ Thị Đức Minh hiện là Phó Tổng Giám đốc của NCB, được bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát mới, nhiệm kỳ 2020 - 2025.