Tập trung xây dựng hạ tầng số cho đô thị

Tập trung xây dựng hạ tầng số cho đô thị

Theo các chuyên gia, cần quy hoạch lại để xây dựng một hạ tầng số, trong đó có hạ tầng mềm và hướng tới cung cấp ra các dịch vụ về đô thị thông minh lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm.

Phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị còn nhiều mặt hạn chế

Thông tin được các chuyên gia bàn luận tại một phiên hội thảo chuyên đề, trong khuôn khổ sự kiện “Cơ chế, chính sách quản lý phát triển đô thị” vừa được tổ chức.

Theo ông Tạ Đình Thi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội, hệ thống đô thị của Việt Nam đã phát triển nhanh chóng về số lượng và quy mô.

Toàn quốc hiện nay có 888 đô thị, với 2 đô thị loại đặc biệt, 22 đô thị loại I, 33 đô thị loại II, 47 đô thị loại III. Tỷ lệ đô thị hoá cả nước hiện ước đạt khoảng 41%.

Phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị

Ông Tạ Đình Thi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội.

Ông Thi cho biết, khu vực đô thị đã và đang là động lực tăng trưởng kinh tế của cả nước, các vùng kinh tế trọng điểm cũng là nơi tập trung nhiều đô thị lớn. Tuy nhiên, phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị còn nhiều mặt hạn chế. Ông cũng kỳ vọng các chuyên gia sẽ chia sẻ, đóng góp ý kiến và thảo luận cởi mở, khách quan về các vấn đề phát triển hạ tầng kỹ thuật, làm cơ sở tham mưu cho Quốc hội, Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về quản lý phát triển hạ tầng kỹ thuật phù hợp với thực tiễn phát triển.

Bà Mai Thị Liên Hương, Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng cũng nhận định, công tác quản lý phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị vẫn còn những hạn chế. Về tổng thể, hệ thống hạ tầng chưa đáp ứng nhu cầu của người dân và các hoạt động kinh tế đô thị, nhất là hạ tầng giao thông, thu gom và xử lý chất thải rắn, thoát nước và xử lý nước thải.

Quy hoạch phát triển các lĩnh vực kết cấu hạ tầng đô thị còn thiếu tính đồng bộ; nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật hạn chế. Chưa có cơ chế phù hợp để thu hút, huy động nguồn lực xã hội cho đầu tư hạ tầng trong khi trình độ, năng lực quản lý, vận hành hạ tầng kỹ thuật đô thị còn yếu.

Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 ban hành hồi đầu năm nay đã nêu rõ quan điểm chỉ đạo phát triển kết cấu hạ tầng các đô thị phải đi trước một bước và tạo ra nguồn lực chủ yếu cho phát triển đô thị.

Phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị, đô thị thông minh, quy hoạch ô thị

Bà Mai Thị Liên Hương, Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng.

Bà Hương cho rằng, để triển khai, cần thực hiện một số giải pháp cụ thể liên quan đến cơ chế, chính sách, nguồn lực thực hiện, ứng dụng khoa học công nghệ, bộ máy và tổ chức thực hiện… Trong đó có các giải pháp hoàn thiện quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức, đơn giá liên quan đến lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật; Tạo khung pháp lý minh bạch, thông thoáng, cải cách thủ tục hành chính, tạo động lực khuyến khích đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong đô thị; tập trung ngân sách đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị; Nâng cao chất lượng cán bộ quản lý kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị từ Trung ương đến địa phương…

Tập trung xây dựng hạ tầng số cho đô thị
 
Theo ông Nguyễn Công Thi, Phó Trưởng Ban Chuyển đổi số Khối Chính phủ, Tập đoàn VNPT, các địa phương cần lồng ghép thêm các yếu tố hạ tầng số vào trong quy hoạch và phát triển đô thị trong tương lai. 

Phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị, đô thị thông minh, quy hoạch ô thị

Toàn cảnh hội thảo về hạ tầng kỹ thuật đô thị chiều 16/11

Ông Thi cho rằng Việt Nam có nhiều động lực mạnh mẽ trong phát triển đô thị thông minh, chẳng hạn tiềm năng phát triển kinh tế; cơ cấu dân số vàng hay mức độ tiếp cận CMCN 4.0… Do đó, trong bối cảnh này, Việt Nam cần tập trung chuyển đổi mô hình quản trị để hướng tới đô thị thông minh.

Vị này cũng cho rằng hiện nay cơ sở hạ tầng và các ngành ở các đô thị còn đang rời rạc, thiếu đồng bộ. “Chúng ta cần quy hoạch lại để xây dựng một hạ tầng số. Trong đó, có các hạ tầng mềm và các ứng dụng dịch vụ cho người dân để hướng tới cung cấp ra các dịch vụ về đô thị thông minh, tiến tới và chuyển đổi trọng tâm lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm”, ông Thi nói.

Theo Công nghệ số và Truyền thông