Cơ khí lắp máy Lilama bị cảnh báo hủy niêm yết

Cơ khí lắp máy Lilama bị cảnh báo hủy niêm yết

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã phát đi cảnh báo về nguy cơ hủy niêm yết đối với CTCP Cơ khí lắp máy Lilama (HNX: L35), sau kết quả thua lỗ triền miên của công ty này suốt thời gian qua.

Cụ thể, theo văn bản công bố ngày 10/02, HNX cho biết L35 lỗ sau thuế năm 2022 hơn 8.7 tỷ đồng, theo BCTC quý 4/2022. Cùng với đó, lãi sau thuế năm tại 2 BCTC kiểm toán 2020 và 2021 cũng đều là số âm, lần lượt là 9.68 tỷ đồng và 6.62 tỷ đồng.

Theo quy định, cổ phiếu của một công ty đại chúng sẽ bị hủy niêm yết trong trường hợp “kết quả sản xuất kinh doanh bị thua lỗ trong 3 năm liên tục, hoặc tổng lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp, hoặc vốn chủ sở hữu âm trong BCTC kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét”.

Do nằm trong trường hợp trên, HNX lưu ý về việc cổ phiếu L35 có thể bị hủy niêm yết bắt buộc trong trường hợp BCTC kiểm toán 2022 vẫn cho kết quả thua lỗ.

Quý 4/2022, L35 tiếp tục lỗ (-2.6 tỷ đồng) dù đã giảm số lỗ so với cùng kỳ (-3.9 tỷ đồng). Trong kỳ, Công ty vẫn có lãi gộp hơn 2.3 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ hơn 310 triệu đồng), nhưng chi phí đầu vào tăng và dư nợ vay cao khiến chi phí lãi vay phình to, dẫn đến lỗ sau thuế.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu L35 gần như không có thanh khoản. Thị giá tại phiên sáng 13/02 là 4,100 đồng/cp.