Keysight ứng dụng 5G đẩy nhanh quá trình triển khai các dịch vụ dựa trên vị trí (LBS)

Keysight ứng dụng 5G đẩy nhanh quá trình triển khai các dịch vụ dựa trên vị trí (LBS)

Keysight Technologies vừa công bố là công ty đầu tiên được Diễn đàn chứng nhận toàn cầu (Global Certification Forum - GCF) xác nhận bài đo dịch vụ dựa trên vị trí 5G LBS được hỗ trợ bởi hệ thống Galileo.

Bài đo 5G LBS A-Galileo

Bài đo này được xây dựng bằng cách kết hợp công nghệ 5G NR và công nghệ hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu (GNSS). 

Thành tựu này sẽ đẩy nhanh quá trình triển khai dịch vụ LBS trên điện thoại thông minh khi cho phép các nhà sản xuất điện thoại có thể xác minh các thiết kế tuân thủ theo các thông số kỹ thuật mới nhất của 3GPP, hỗ trợ khả năng định vị chính xác trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm y tế, vận tải đường bộ và đường không, các dịch vụ khẩn cấp và giải cứu, an ninh công cộng và an ninh quốc gia.

Các dịch vụ định vị chính xác còn giúp cho các nhà mạng di động cung cấp các dịch vụ được cá nhân hóa hỗ trợ các ứng dụng giải trí, nhà hàng khách sạn và bán lẻ.

Muthu Kumaran, Tổng Giám đốc Keysight Technologies, cho biết: "Xác nhận của GCF về bài đo 5G LBS đầu tiên thể hiện cam kết của Keysight trong việc hỗ trợ phát triển nhanh chóng các công nghệ có khả năng đẩy mạnh việc triển khai 5G NR, mang lại lợi ích cho người tiêu dùng, doanh nghiệp và các tổ chức chính phủ. Với khả năng hỗ trợ bài đo kiểm toàn diện và liên tục, Keysight cung cấp các năng lực đo kiểm sâu rộng tới một hệ sinh thái kết nối của các nhà sản xuất chipset và thiết bị, đáp ứng yêu cầu thường xuyên thay đổi của GCF và các tổ chức chứng nhận khác."

Dịch vụ LBS sử dụng các công nghệ khác nhau, bao gồm hệ thống định vị toàn cầu (GPS), GNSS, BeiDou, Galileo, tạo búp sóng và thời gian trễ trọn vòng (RTT) để xác định vị trí (địa lý) của người sử dụng. Các bài đo LBS cho phép người dùng xác minh độ nhạy, độ chính xác và dải động trong điện thoại di động, sử dụng các chùm vệ tinh như GPS, Galileo, GLONASS và BeiDou để xác định vị trí địa lý chính xác.

Hội nghị số 72 của Nhóm thỏa thuận tuân thủ (CAG) thuộc GCF được tổ chức ngày 21 tháng 10, đã khẳng định xác nhận bài đo 5G LBS A-Galileo đầu tiên được hỗ trợ bởi bộ công cụ xác nhận hợp chuẩn S8705A RF/RRM DVT and Conformance Tools của Keysight. Bộ công cụ này cho phép truy nhập tới các bài đo khác nhau về tần số vô tuyến, quản lý tài nguyên vô tuyến (RRM) và đo kiểm xác nhận phát triển (DVT), được sử dụng để xác minh các thiết kế 5G NR trong các chế độ triển khai không độc lập (NSA) và độc lập (SA).