Nhân viên Deloitte Việt Nam từng kiểm toán SCB bị đình chỉ tư cách

Nhân viên Deloitte Việt Nam từng kiểm toán SCB bị đình chỉ tư cách

Một số kiểm toán viên Deloitte từng phụ trách báo cáo tài chính SCB bị đình chỉ tạm thời tư cách kiểm toán cho doanh nghiệp niêm yết trong 6 tháng.

Nhân viên Deloitte Việt Nam từng kiểm toán SCB bị đình chỉ tư cách

Deloitte Việt Nam là một trong 3 hãng "Big 4" từng kiểm toán cho SCB.

Cụ thể, ngày 25/6, Uỷ ban chứng khoán Nhà nước đình chỉ tư cách được chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán, với 4 kiểm toán viên Deloitte Việt Nam, gồm Phó tổng giám đốc Lê Đình Tứ, Phạm Hoài Nam và hai kiểm toán viên khác là Đỗ Hồng Dương, Trần Văn Đặng.

Theo quyết định của Uỷ ban chứng khoán, các kiểm toán viên này sẽ không được ký báo cáo kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán, gồm các công ty đại chúng, tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch, tổ chức chào bán chứng khoán ra công chúng, công ty chứng khoán... trong nửa năm tới.

Deloitte Việt Nam là một trong 3 hãng "Big 4" từng kiểm toán cho SCB. Trong đó, EY Việt Nam kiểm toán cho ngân hàng này trong 5 năm, từ 2012 đến 2016. Sau đó, SCB đổi công ty kiểm toán sang Deloitte Việt Nam trong 3 năm, 2017-2019. Năm 2020, KPMG Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho ngân hàng này.

Trong một thập kỷ, ba hãng kiểm toán thuộc nhóm "Big 4" đều đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần với báo cáo tài chính của SCB và không cho thấy những điểm bất thường nào về tình hình tài chính của ngân hàng. Tại thời điểm tháng 6/2021 - đợt kiểm toán soát xét gần nhất trước vụ án, ngân hàng này có lợi nhuận trước thuế 6 tháng hơn 450 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu gần 22.000 tỷ.

Nhưng khi vụ việc "vỡ lở", SCB bị Ngân hàng Nhà nước đưa vào diện kiểm soát đặc biệt từ tháng 10/2022. Kết quả kiểm toán lại cho thấy tại thời điểm 30/9/2022, ngân hàng lỗ lũy kế gần 465.000 tỷ đồng, âm vốn chủ sở hữu khoảng 444.000 tỷ đồng.

Lý giải cho những sai sót trong quá trình kiểm toán, lãnh đạo của một trong số "Big 4" nói rằng, hãng kiểm toán dựa vào các số liệu, tài liệu ngân hàng và bên thứ ba cung cấp mà không có chức năng thẩm định lại. Vì thế, phía ngân hàng phải chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác và trung thực của hồ sơ, tài liệu cung cấp cho kiểm toán.