World Bank sẽ hỗ trợ các nước đang phát triển giải quyết các thách thức toàn cầu

World Bank sẽ hỗ trợ các nước đang phát triển giải quyết các thách thức toàn cầu

Theo một quan chức cấp cao của Bộ Tài chính Mỹ, Ngân hàng Thế giới (World Bank) dự kiến sẽ thông qua các kế hoạch quan trọng trong cuộc họp tuần tới để tăng nguồn tiền giúp các nước đang phát triển giải quyết biến đổi khí hậu, đại dịch trong tương lai và các thách thức toàn cầu khác.

Ngân hàng Thế giới tăng khoản vay cho các nước đang phát triển - Ảnh: WB

Mỹ - cổ đông lớn nhất của World Bank - hoan nghênh kế hoạch này. Theo Hãng tin Reuters, Mỹ đã kêu gọi World Bank phải hành động mạnh mẽ hơn trong giải quyết các vấn đề toàn cầu nhiều tháng qua. Mỹ cũng kêu gọi ban lãnh đạo World Bank có kế hoạch rõ ràng cho những cải cách tham vọng tiếp theo với thời gian thực hiện cụ thể.

World Bank đã cung cấp các khoản vay và hỗ trợ trị giá 100 tỉ USD từ năm 2020-2022 để giải quyết các mục tiêu chung toàn cầu. Tuy nhiên, theo ước tính, các nước đang phát triển và khu vực tư nhân sẽ cần số tiền lớn hơn - 2.400 tỉ USD mỗi năm - để giải quyết những nhu cầu đó.

"Chúng ta cần tiếp tục tham vọng. Vẫn còn rất nhiều việc phải làm", quan chức Bộ Tài chính Mỹ cho biết.

Các kế hoạch được thông qua vào tuần tới sẽ tăng khả năng cho vay của Ngân hàng Tái thiết và Phát triển quốc tế, chi nhánh Ngân hàng Thế giới, lên khoảng 20%.

World Bank cũng đang cập nhật lại tuyên bố sứ mệnh của mình, làm rõ việc giải quyết các thách thức toàn cầu là "một phần không thể thiếu trong hai mục tiêu của ngân hàng là chấm dứt tình trạng nghèo cùng cực và thúc đẩy sự thịnh vượng chung".

Ngân hàng cũng sẽ đảm bảo rằng những thách thức này được phản ánh trong các chương trình của họ.