Thông tin tích hợp vào CCCD có giá trị sử dụng tương đương giấy tờ khác

Thông tin tích hợp vào CCCD có giá trị sử dụng tương đương giấy tờ khác

Đại diện Cục C06 - Bộ Công an nêu rõ những thông tin được tích hợp vào căn cước công dân (CCCD) có giá trị sử dụng tương đương với việc xuất trình các giấy tờ, do cơ quan có thẩm quyền cấp có thông tin được tích hợp.

Can cuoc cong dan

Việc khai thác thông tin trên căn cước công dân phải được người dân đồng ý.

Tại dự thảo Luật căn cước mới được Chính phủ trình Quốc hội đã đề xuất bổ sung quy định về việc tích hợp một số thông tin có tính ổn định, được sử dụng thường xuyên của công dân ngoài thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân vào căn cước công dân.

Cụ thể thông tin tích hợp dự kiến là thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, văn bằng, chứng chỉ, giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn...

Liên quan đề xuất này, một số ý kiến băn khoăn việc căn cước công dân tích hợp nhiều thông tin, nếu khai thác thì người khai thác sẽ biết được tất cả các thông tin đã tích hợp.

Như cảnh sát giao thông kiểm tra thông tin về giấy phép lái xe sẽ biết được thông tin khác của công dân như bảo hiểm, tình trạng hôn nhân… Do vậy, đề nghị tính toán lại quy định này để bảo đảm bí mật cá nhân.

Luật Căn cước công dân đã xác định rõ nguyên tắc quản lý căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước là bảo đảm quyền con người và quyền công dân, chặt chẽ và an toàn. 

Cục cho rằng trong triển khai thực tế, Bộ Công an luôn có các thiết bị chuyên dụng để bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong khai thác dữ liệu từ căn cước công dân có gắn chip.

Việc sử dụng căn cước công dân gắn chip đã được tích hợp thêm thông tin khác là một phương thức mới ngoài phương thức hiện hành là sử dụng các giấy tờ hiện có do cơ quan có thẩm quyền cấp cho người dân.

Việc này nhằm mục đích "tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính và các giao dịch khác".

C06 cho rằng quy định này không xung đột với quy định của pháp luật chuyên ngành có liên quan trong việc quản lý, sử dụng các giấy tờ nêu trên, cũng không ảnh hưởng đến chức năng quản lý nhà nước của bộ, ngành, địa phương với các loại giấy tờ, dữ liệu đang quản lý.

Không tác động đến việc quản lý dữ liệu hộ tịch của Bộ Tư pháp. Việc cấp giấy khai sinh, Bộ Tư pháp vẫn xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch như hiện nay và vẫn quản lý về hộ tịch, giấy khai sinh.

Việc khai thác thông tin trong thẻ căn cước công dân được bảo đảm đủ các điều kiện kỹ thuật.

Cụ thể, chỉ có cơ quan, tổ chức được phép khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và phải sử dụng thiết bị chuyên dụng do Bộ Công an kiểm tra, đánh giá, bảo đảm về tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo mật mới có thể khai thác được thông tin tích hợp trong căn cước công dân.

Việc sử dụng phải bằng phần mềm chuyên dụng, được mã hóa bảo mật, quản lý thiết bị theo mã riêng, truy nguyên được chủ thể được trang bị thiết bị.

Việc khai thác thông tin trong căn cước công dân được phân cấp, phân quyền cụ thể, bảo đảm đối tượng khai thác chỉ được phép khai thác khi thực hiện trong chức năng, nhiệm vụ được giao (khai thác thông tin phù hợp với nhiệm vụ của mình).

Đồng thời phải được người dân đó đồng ý (xác thực qua việc xác nhận của công dân bằng quét vân tay trên thiết bị, quét khuôn mặt hoặc xác nhận qua ứng dụng di động VNeID, việc cho phép khai thác thông tin nào sẽ do công dân quyết định, phê duyệt trên ứng dụng VNeID).

Trường hợp người dân bị mất căn cước công dân, người sử dụng căn cước công dân không thể khai thác được thông tin tích hợp trong chip khi không có người dân đó xác nhận trên thiết bị chuyên dụng hoặc ứng dụng VNeID.

Người dân bị mất căn cước công dân thì thực hiện việc khai thác, sử dụng thông tin tích hợp qua căn cước công dân điện tử (ứng dụng VNeID).