Hiểu về tạm giữ và trả lại giấy tờ trên môi trường điện tử trong xử lý vi phạm giao thông

Hiểu về tạm giữ và trả lại giấy tờ trên môi trường điện tử trong xử lý vi phạm giao thông

Từ ngày 1/7, Thông tư 28/2024/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32 và Thông tư 24 chính thức có hiệu lực. Theo Thông tư mới này, trong quá trình xử lý mà người vi phạm xuất trình giấy tờ qua VNeID thì lực lượng chức năng sẽ tạm giữ giấy tờ trên môi trường điện tử.

Tạm giữ giấy tờ trên môi trường điện tử, tước giấy phép lái xe trên môi trường điện tử, tước giấy phép lái xe online

Ảnh: VnReview

Từ ngày 1/7/2024, việc tạm giữ và tước giấy phép lái xe trên môi trường điện tử sẽ được thực hiện theo quy định mới của Bộ Công an. Đây là một bước tiến quan trọng trong quá trình số hóa các thủ tục hành chính, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

I. Về tạm giữ giấy tờ trên môi trường điện tử

Theo điểm g khoản 2 Điều 21 của Thông tư mới, khi người vi phạm xuất trình giấy tờ qua ứng dụng VNeID, quy trình tạm giữ giấy tờ sẽ được thực hiện như sau:

 1. Đối tượng áp dụng: Các giấy tờ liên quan đến người và phương tiện giao thông đã được tích hợp, cập nhật trong:
  • Căn cước điện tử
  • Tài khoản định danh điện tử trên Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID)
  • Cơ sở dữ liệu do Bộ Công an quản lý

 2. Quy trình tạm giữ:
  • Người có thẩm quyền thực hiện việc tạm giữ giấy tờ trên môi trường điện tử
  • Cập nhật thông tin về việc tạm giữ giấy tờ trên hệ thống cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính
  • Đồng bộ hóa thông tin với Ứng dụng định danh quốc gia và cơ sở dữ liệu do Bộ Công an quản lý

 3. Mục đích:
  • Để người vi phạm, chủ phương tiện (đối với giấy tờ của chủ phương tiện) nắm được thông tin
  • Đảm bảo việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ
  • Phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm của các lực lượng chức năng có thẩm quyền

 4. Lập biên bản và ra quyết định:
  • Các loại biên bản, quyết định được thực hiện theo biểu mẫu quy định của pháp luật
  • Có thể được lập và gửi bằng phương thức điện tử trên:
   • Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID)
   • Các ứng dụng hoặc hệ thống thông tin điện tử khác (khi đủ điều kiện kỹ thuật)

Tạm giữ giấy tờ trên môi trường điện tử, tước giấy phép lái xe trên môi trường điện tử, tước giấy phép lái xe online

Hình ảnh hiển thị tạm giữ Giấy phép lái xe trên VNEID của công dân. Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông.

II. Về trả lại giấy tờ bị tạm giữ trên môi trường điện tử

Thông tư 28/2024/TT-BCA cũng sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 1 Điều 27 về việc trả lại tang vật, phương tiện, giấy tờ bị tạm giữ hoặc tước quyền sử dụng. Cụ thể:

 1. Trường hợp áp dụng: Giấy tờ có thông tin bị tạm giữ hoặc tước quyền sử dụng trên:
  • Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID)
  • Cơ sở dữ liệu do Bộ Công an quản lý

 2. Quy trình trả lại:
  • Người có thẩm quyền ra quyết định và lập biên bản trả lại giấy tờ cho người bị xử phạt
  • Hệ thống cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính tự động đồng bộ thông tin với:
   • Ứng dụng định danh quốc gia
   • Cơ sở dữ liệu do Bộ Công an quản lý
  • Gỡ bỏ nội dung thông tin về việc tạm giữ hoặc tước quyền sử dụng giấy tờ trên các hệ thống này

 3. Sửa đổi bổ sung: Thông tư 28 cũng sửa đổi, bổ sung:
  • Điểm c khoản 2 Điều 27
  • Điểm d khoản 2 Điều 27 Nội dung sửa đổi liên quan đến:
  • Căn cứ trả lại giấy tờ sau thời gian tạm giữ
  • Quy trình gỡ bỏ thông tin tạm giữ giấy tờ trên ứng dụng

III. Ý nghĩa và tác động Thông tư mới

 1. Tăng cường tính minh bạch và hiệu quả trong quá trình xử lý vi phạm giao thông

 2. Giảm thiểu thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian cho cả người dân và cơ quan chức năng

 3. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu và quản lý thông tin vi phạm

 4. Góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông đường bộ

IV. Lưu ý cho người tham gia giao thông

 1. Cập nhật và sử dụng thường xuyên ứng dụng VNeID

 2. Thường xuyên kiểm tra tình trạng giấy tờ trên các ứng dụng và hệ thống điện tử

 3. Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ

 4. Nắm rõ quyền lợi và trách nhiệm khi bị tạm giữ giấy tờ trên môi trường điện tử

Với những quy định mới này, Bộ Công an đang từng bước hiện đại hóa và số hóa quy trình xử lý vi phạm giao thông, hướng tới một hệ thống quản lý giao thông thông minh, hiệu quả và thuận tiện hơn cho người dân.